TumSU
Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 44 018
44011
Creators: Абгарова, А. О.; Абитов, И. Р.; Аболина, Н. С.; Айрапетян, Д. Р.; Алексеева, Е. М.; Алисова, Н. В.; Аллахвердов, В. М.; Алмаев, Н. А.; Аль-Батал, Т. М.; Ананьева, К. И.; Анисимов, В. Н.; Антипов, В. Н.; Антонец, В. А.; Арсеньев, Г. Н.; Артеменков, С. Л.; Артемцева, Н. Г.; Бабанин, Л. Н.; Базылевич, Т. Ф.; Баландин, И. О.; Баланёв, Д. Ю.; Балин, В. Д.; Балянин, К. Ю.; Бандурка, Т. Н.; Барабанщиков, В. А.; Барабанщикова, В. В.; Бардышевская, М. К.; Батыршина, А. Р.; Беданокова, А. К.; Безденежных, Б. Н.; Безруких, М. М.; Белопольская, Н. Л.; Белоскова, К. В.; Белугина, М. А.; Бехтерева, В. Д.; Блажнова, И. В.; Блинникова, И. В.; Большакова, К. Г.; Бомштейн, Т. В.; Бондарко, В. М.; Бугаева, Н. М.; Булгаков, А. В.; Валеева, Р. Р.; Варенышева, Е. А.; Васанов, А. Ю.; Василевская, К. Н.; Васина, В. В.; Вахрамеева, О. А.; Величковский, Б. Б.; Вершинина, Е. А.; Виленская, Г. А.; Владимиров, И. Ю.; Власова, Е. Ф.; Волков, А. И.; Волков, В. С.; Волкова, Е. В.; Воробьева, Е. В.; Ворожейкин, И. В.; Воронин, А. Н.; Воронкова, Д. В.; Воронкова, И. В.; Воронов, А. Я.; Выскочил, Н. А.; Гаврилов, В. В.; Гадельшина, Д. Ф.; Галкина, Т. В.; Гарусев, А. В.; Гасанова, Р. О.; Гершкович, В. А.; Голиков, Ю. Я.; Головина, Е. В.; Голубкова, Е. А.; Гордеева, О. В.; Горшенина, Н. В.; Горяинова, О. В.; Греченко, Т. Н.; Гринченко, Ю. В.; Гришакова, Е. М.; Гунько, Н. Е.; Гусев, А. Н.; Гусева, Е. С.; Данилова, Н. Н.; Дауэнхауэр, А.; Дауэнхауэр, И.; Дементиенко, В. В.; Демидов, А. А.; Дивеев, Д. А.; Дикая, Л. А.; Дикий, И. С.; Дозорцев, В. М.; Дорохов, В. Б.; Дробышева, Т. В.; Дудина, М. С.; Ёзинс, Д. Д.; Елизаров, С. Г.; Емельянова, С. А.; Еремина, А. Н.; Ермаков, П. Н.; Ершова, Р. В.; Ждан, А. Н.; Жегалло, А. В.; Жербер-Хуснутдинова, Л.; Зайченко, А. А.; Зароченцев, К. Д.; Захарова, О. А.; Захарченко, Д. В.; Зимачев, М. М.; Злоказова, Т. А.; Зотов, М. В.; Зотова, А. А.; Иванов, А. А.; Иванов, В. В.; Иванов, Д. Е.; Иванов, М. В.; Иванова, Л. А.; Ильясов, И. И.; Капица, М. С.; Караваева, Е. М.; Карпинская, В. Ю.; Карпов, А. Д.; Кингсеп, Ю. А.; Климова, Е. А.; Коваленко, С. М.; Коваль, В. М.; Коган, П. И.; Козлов, Д. Д.; Кокорина, В. А.; Корнев, А. В.; Корнилов, С. А.; Корнилова, Т. В.; Коровкин, С. Ю.; Костин, А. Н.; Котов, А. А.; Крылов, А. К.; Куделькина, Н. С.; Кулик, С. Д.; Куравский, Л. С.; Куракова, О. А.; Кутенев, А. В.; Лаврова, Т. П.; Лассан, Л. П.; Латанов, А. В.; Левчук, И. В.; Леонова, А. Б.; Леонтьев, Д. А.; Лосева, С. Н.; Лунякова, Е. Г.; Лупенко, Е. А.; Луцкович, В. В.; Мазилов, В. А.; Майнина, И. Н.; Макаревская, И. Г.; Макаров, А. В.; Максименко, Н. В.; Максименко, С. Д.; Малыхин, А. А.; Марголис, А. А.; Мармалюк, П. А.; Марченко, О. П.; Матвеева, А. М.; Медведева, А. С.; Меновщиков, В. Ю.; Меньшикова, Г. Я.; Митина, О. В.; Морошкина, Н. В.; Нагибина, Н. Л.; Назин, В. А.; Напольских, М. П.; Нармухамедова, Е. И.; Науменко, О. В.; Никитина, Е. А.; Новикова, М. А.; Носуленко, В. Н.; Обознов, А. А.; Одайник, А. С.; Окутин, О. Л.; Окутина, Г. Ю.; Палатник, Б. В.; Панина, С. И.; Панов, А. И.; Панфилова, А. С.; Парин, С. Б.; Пархоменко, Д. А.; Пахомов, А. П.; Перевезенцева, Е. С.; Петрович, Д. Л.; Петрукович, В. М.; Печерский, В. Г.; Печерский,; В. Г.,; Поддьяков, А. Н.; Полевая, С. А.; Польская, Н. А.; Полякова, Д. В.; Полякова, Н. В.; Попов, Л. М.; Попова, Т. А.; Причисленко, А. Г.; Пронин, С. В.; Прохоров, А. О.; Пучкова, А. Н.; Радченко, Г. С.; Радчикова, Н. П.; Разорина, Л. М.; Ревуненкова, Г. А.; Решенок, Д. Н.; Рогова, С. А.; Русалов, В. М.; Рябов, В. Б.; Савинов, Д. А.; Савченко, Т. Н.; Сайтханов, А. Ф.; Самойленко, Е. С.; Сарычев, С. В.; Свиридова, Т. А.; Северин, А. В.; Селиванов, В. В.; Сергиенко, Е. А.; Сильверсан, А. В.; Симакова, И. Н.; Синицына, М. В.; Скотникова, И. Г.; Смирнов, А. Г.; Смоленкова, Н. А.; Созинов, А. А.; Солнушкин, С. Д.; Соловьева, О. А.; Старикова, И. В.; Стромкова, Е. Г.; Субочев, П. В.; Сулейманов, Р. Ф.; Суполкина, Н. С.; Сурнина, О. Е.; Такушьян, Г.; Тархов, А. С.; Терелянская, И. В.; Терёхин, В. А.; Ткаченко, О. Н.; Торопова, А. В.; Трофимова, Е. М.; Устин, П. Н.; Уточкин, И. С.; Ушаков, Д. В.; Фёдорова, О. В.; Фокин, В. А.; Фореман, Н.; Фролова, С. В.; Халитов, Р. Г.; Хараузов, А. К.; Харитонов, А. Н.; Харламенкова, Н. Е.; Хозе, Е. Г.; Христенко, А. В.; Худяков, А. И.; Чебакова, Ю. В.; Чепа, М. -Л. А.; Черноризов, А. М.; Чернышев, А. С.; Чигринова, И. А.; Чихман, В. Н.; Чуприкова, Н. И.; Шелепин, Ю. Е.; Шендяпин, В. М.; Шехтер, Е. Д.; Шингаев, С. М.; Шляпников, В. Н.; Шпагонова, Н. Г.; Щербаков, С. В.; Юдина, Ю. Ю.; Юров, Д. И.; Юров, И. А.; Юрьев, Г. А.; Юсупов, И. М.; Юсупов, М. Г.; Яник, И. П.; Ястребцев, В. С.; Ясюкова, Л. А.; Яценко, Н. А.
Other creators: Барабанщиков, В. А.
Imprint: Москва: Институт психологии РАН, 2010
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: экспериментальная психология; российская психология; традиция; перспектива; психофизиология
Document type: Tutorial
File type: HTML
44012
Creators: Абитов, И. Р.; Акуленкова, М. В.; Александров, Ю. И.; Алексеева, Е. М.; Ананьева, К. И.; Антипов, В. Н.; Антонец, В. А.; Антонец, М. А.; Арбекова, О. А.; Артеменков, С. Л.; Атаманова, Г. И.; Атанасова, Т. В.; Афанасьев, И. А.; Ахмадуллина, Г. Н.; Базылевич, Т. Ф.; Баканов, А. С.; Бандурка, Т. Н.; Барабанщиков, В. А.; Баталова, Ю. А.; Батурина, О. С.; Бахчина, А. В.; Баяковский, Ю. М.; Безденежных, Б. Н.; Беловол, Е. В.; Белоусенко, Е. И.; Березанцева, М. С.; Беспалов, Д. В.; Бирюков, Т. В.; Бойко, О. М.; Болонкина, А. В.; Булава, А. И.; Бурмистров, С. Н.; Васанов, А. Ю.; Васильева, М. Д.; Васина, В. В.; Вахрамеева, О. А.; Верещагина, Н. В.; Ветрова, И. И.; Виленская, Г. А.; Владимиров, И. Ю.; Волкова, Е. В.; Воробьева, И. В.; Ворожейкин, И. В.; Воронин, А. Н.; Воронов, А. Я.; Выскочил, Н. А.; Галалюк, М. А.; Галимуллин, Д. З.; Галкина, Т. В.; Гарева, Н. А.; Гарусев, А. В.; Герасимова, А. С.; Герасимова, О. В.; Гершкович, В. А.; Говорин, А. С.; Головина, Г. М.; Горбунова, Е. С.; Гордеева, О. В.; Горюшина, Е. А.; Греченко, Т. Н.; Гринченко, Ю. В.; Гришакова, Е. М.; Губайдуллина, Г. Г.; Гусев, А. Н.; Данилова, Н. Н.; Демарева, В. А.; Демидов, А. А.; Дикая, Л. А.; Дикий, И. С.; Дубровский, В. Е.; Думин, П. Н.; Дюк, В. А.; Елизаров, А. Н.; Ельяшевич, А. М.; Жаурова, А. А.; Жегалло, А. В.; Жердев, И. Ю.; Жилко, М. С.; Жмыриков, А. Н.; Журкина, Е. В.; Зайцева, Ю. Е.; Запесоцкая, И. В.; Захаркин, Д. В.; Захарова, О. А.; Звездочкина, Н. В.; Зверева, Н. В.; Знаков, В. В.; Золотова, И. А.; Ибрагимова, Е. Н.; Иванова, Т. К.; Иванчей, И. И.; Казаков, В. В.; Казымаев, С. А.; Казьмина, О. Ю.; Калашников, В. В.; Калугин, А. Ю.; Кальвасер, И. Б.; Капцов, А. В.; Каращан, В. А.; Карпов, А. В.; Князева, Т. С.; Князюк, О. В.; Ковалёв, А. И.; Коваленко, А. В.; Ковальчук, А. В.; Коган, П. И.; Козлов, Д. Д.; Козырева, Н. В.; Койфман, А. Я.; Коро, Н. Р.; Коровкин, С. Ю.; Кружкова, О. В.; Крылов, А. К.; Крюков, А. Ю.; Крючкова, Т. И.; Куделькина, Н. С.; Кузнецова, М. Д.; Кулик, С. Д.; Куравский, Л. С.; Ламминпия, А. М.; Лебедева, Е. И.; Лебедь, А. А.; Левит, Л. З.; Левчук, И. Л.; Лобанов, А. П.; Лосик, Г. В.; Луковкина, А. Ю.; Лунякова, Е. Г.; Лучинина, Е. В.; Майнина, И. Н.; Макаров, А. В.; Малюченко, Н. В.; Мамина, Т. М.; Маркелов, В. И.; Маркина, Н. А.; Мартынова, М. А.; Марченко, О. П.; Матвеева, Л. В.; Меньшикова, Г. Я.; Мерзлякова, Д. Р.; Митина, О. В.; Михайлова, О. А.; Мнацаканян, Е. В.; Морозов, В. П.; Морозов, М. И.; Морошкина, Н. В.; (Козловец), А. И.; Мягченкова, М. А.; Неверов, А. Н.; Некрасова, М. М.; Низамова, Е. С.; Никишина, В. Б.; Николаева, И. А.; Носуленко, В. Н.; Орлеанский, В. К.; Орлов, А. В.; Павлова, Е. М.; Панов, В. И.; Панова, Е. В.; Панфилова, А. С.; Парин, С. Б.; Пестун, М. В.; Петраш, Е. А.; Петрович, Д. Л.; Плигина, А. М.; Погодин, В. Ю.; Поддьяков, А. Н.; Полевая, С. А.; Поминова, А. М.; Попов, Л. М.; Попова, Е. А.; Пронин, С. В.; Прохоров, А. О.; Прыгин, Г. С.; Пыжикова, Ж. В.; Радчикова, Н. П.; Райт, Д. В.; Ревина, И. А.; Рогова, С. А.; Рунова, Е. В.; Рыбаков, А. Н.; Ряжева, М. В.; Савинова, А. Д.; Савченко, Т. Н.; Садов, В. А.; Самойленко, Е. С.; Саркисян, Я. Я.; Сварник, О. Е.; Северин, А. В.; Селезнева, М. В.; Селиванова, Л. А.; Семяшкин, А. А.; Сенкевич, Ю. И.; Сильницкая, А. С.; Скотникова, И. Г.; Созинов, А. А.; Солондаев, В. К.; Стакина, Ю. М.; Старикова, И. В.; Страбыкина, Е. А.; Сумин, Д. Л.; Сумина, Е. Л.; Товуу, Н. О.; Тоневицкий, А. Г.; Управителев, Ф. А.; Уточкин, И. С.; Фаликман, М. В.; Фёдорова, О. В.; Фомина, Н. В.; Хазова, С. А.; Халитов, Р. Г.; Хараузов, А. К.; Харитонов, А. Н.; Хватов, И. А.; Цветков, О. В.; Цепцов, В. А.; Ченяков, Г. С.; Четвериков, А. А.; Чистопольская, А. В.; Шелепин, Ю. Е.; Шендяпин, В. М.; Шишалов, И. С.; Шляпников, В. Н.; Шошина, И. И.; Шпагонова, Н. Г.; Юров, И. А.; Юрьев, Г. А.; Юрьева, Н. Е.; Юсупов, И. М.; Юсупова, М. М.; Ямщинина, П. А.
Other creators: Барабанщиков, В. А.
Imprint: Москва: Институт психологии РАН, 2012
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: экспериментальный метод; психологическое знание; клиническая психология; психофизиология; когнитивная психология
Document type: Tutorial
File type: HTML
44013
Creators: Абитов, И. Р.; Алдашева, А. А.; Александров, Ю. И.; Алексеева, А. С.; Алексеева, Е. М.; Ананьева, К. И.; Антипов, В. Н.; Антоненко, А. С.; Апанович, В. В.; Аракелов, Г. Г.; Арбекова, О. А.; Артеменков, С. Л.; Артемцева, Н. Г.; Архипова, Е. А.; Ахмадуллина, Г. Н.; Бадалова, Ф. Р.; Баканов, А. С.; Бандурка, Т. Н.; Барабанов, В. М.; Барабанщиков, В. А.; Басимов, М. М.; Басюл, И. А.; Безденежных, Б. Н.; Беловол, Е. В.; Берлов, Д. Н.; Беспалов, Б. И.; Блинникова, И. В.; Борачук, О. В.; Брызгалов, Д. В.; Булава, А. И.; Бурмистров, С. Н.; Васильев, П. П.; Васина, В. В.; Вергунов, Е. Г.; Владимиров, И. Ю.; Воронин, А. Н.; Выскочил, Н. А.; Галкина, Т. В.; Гарусев, А. В.; Глебов, В. В.; Головина, Г. М.; Головина, Е. В.; Голубкова, Е. А.; Горкин, А. Г.; Греченко, Т. Н.; Григорович, С. С.; Гулимова, В. И.; Гусев, А. Н.; Дегтяренко, И. А.; Демарева, В. А.; Демидов, А. А.; Деревянко, О. И.; Дикая, Л. А.; Дикий, И. С.; Дикова, М. Д.; Добрин, А. В.; Долгорукова, А. П.; Дубровский, В. Е.; Елизаров, А. Н.; Ельникова, О. Е.; Еремина, Л. И.; Жегалло, А. В.; Жердев, И. Ю.; Запесоцкая, И. В.; Захаров, И. М.; Звёздочкина, Н. В.; Зеленова, М. Е.; Зимовщикова, Д. Г.; Знаменская, И. И.; Зорин, С. С.; Зорина, Н. В.; Ибрагимова, Е. Н.; Иванчей, И. И.; Ивлиева, Н. П.; Измалкова, А. И.; Исайчев, С. А.; Исаков, С. С.; Калугин, А. Ю.; Карицкий, И. Н.; Карпов, А. В.; Карпова, В. В.; Кибальченко, И. А.; Кисельников, А. А.; Климова, О. А.; Князева, Т. С.; Кобыльченко, В. В.; Ковалёв, А. И.; Ковалева, А. Р.; Ковязина, Т. К.; Козлова, Н. С.; Конева, Е. В.; Корниенко, А. Ф.; Корнилов, Ю. К.; Коровкин, С. Ю.; Королькова, О. А.; Кремлев, А. Е.; Куделькина, Н. С.; Кузьмичева, М. С.; Куличенкова, К. Н.; Лазарев, И. Е.; Лазарева, Н. Ю.; Лебедь, А. А.; Левит, Л. З.; Леньков, С. Л.; Леонова, А. Б.; Лободинская, Е. А.; Ломтатидзе, О. В.; Лосик, Г. В.; Лунева, А. Р.; Лупандин, В. И.; Лупенко, Е. А.; Мазилов, В. А.; Макаров, И. Н.; Мармалюк, П. А.; Марченко, О. П.; Меньшикова, Г. Я.; Меренкова, В. С.; Митрофанова, Е. Н.; Митькин, А. А.; Михайлова, О. А.; Мнацаканян, Е. В.; Мороз, О. С.; Морошкина, Н. В.; Никитина, Д. А.; Никифорова, О. С.; Никишина, В. Б.; Николаева, Е. И.; Николаева, И. А.; Никольская, А. В.; Новиков, Н. А.; Носуленко, В. Н.; Омельченко, И. Н.; Орлова, Е. М.; Осокина, Е. С.; Падурина, Е. А.; Паризе, Э.; Пелевина, В. А.; Пескова, П. А.; Пестун, М. В.; Петрович, Д. Л.; Полевая, С. А.; Попков, С. И.; Попов, Л. М.; Прохоров, А. О.; Пучкова, И. М.; Радченко, Г. С.; Рамендик, Д. М.; Ратанова, Т. А.; Ревина, И. А.; Рубцова, Н. Е.; Русак, И. И.; Сабиров, Т. Н.; Савельев, С. В.; Савинова, А. Д.; Савченко, Т. Н.; Садов, В. А.; Самойленко, Е. С.; Сварник, О. Е.; Северин, А. В.; Селезнева, М. В.; Селиванов, В. В.; Селиванова, Л. А.; Селиванова, Л. Н.; Семяшкин, А. А.; Сергеев, А. А.; Сергиенко, Е. Л.; Скороходько, К. В.; Скотникова, И. Г.; Созинов, А. А.; Соколов, А. В.; Соколов, А. Ю.; Солондаев, В. К.; Сошников, Е. А.; Спиридонов, Г. А.; Степанова, А. И.; Стоюхина, Н. Ю.; Сушков, И. Р.; Тетерева, А. О.; Титов, И. Г.; Торопова, А. В.; Тюлюпов, Ю. Ф.; Уточкин, И. С.; Фаликман, М. В.; Фахрутдинова, Л. Р.; Филиппова, Г. Г.; Филяева, О. В.; Фокин, В. А.; Фомина, Н. В.; Халитов, Р. Г.; Хараузов, А. К.; Харитонов, А. Н.; Харламенкова, Н. Е.; Хватов, И. А.; Хозе, Е. Г.; Цуканова, О. Ю.; Чернов, А. В.; Чернышев, Б. В.; Чернышева, Е. Г.; Чистова, Ю. Р.; Чистопольская, А. В.; Швец, Т. А.; Шелепин, Ю. Е.; Шендяпин, В. М.; Шпагонова, Н. Г.; Штыхина, А. В.; Шукова, Г. В.; Юматов, Е. А.; Юров, И. А.; Юрова, К. И.; Юсупов, И. М.; Языков, С. А.
Other creators: Барабанщиков, В. А.
Imprint: Москва: Институт психологии РАН, 2014
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: современная психология; естественно-научный подход; психологическое исследование; эксперимент
Document type: Tutorial
File type: HTML
44014
Creators: Janet, Walker; Kedzior, J.; prof., Dr.; Robert, Opora; Акманаева, Д. Х.; Антипова, А. А.; Аргунова, В. Н.; Аухадеева, Н. Г.; Бабушкина, О. В.; Багновская, Н. М.; Балашова, Н. А.; Барамзина, Ю. В.; Барг, А. О.; Баткаева, Е. Р.; Бекарев, А. М.; Белова, О. Р.; Белова, Т. П.; Белых, Н. Ю.; Беляев, В. А.; Бердинских, М. В.; Биренбаум, М. Я.; Бистяйкина, Д. А.; Блонин, В. А.; Богданова, Т. В.; Бокова, Э. М.; Бородатая, М. Н.; Ботева, М.; Булдакова, Ю. В.; Буфатина, А. В.; Бушкова-Шиклина, Э. В.; Бычков, С. Ю.; Вагин, Д. Ю.; Вайсбург, А. В.; Варызгина, А. А.; Венедиктова, Е. А.; Винокурова, Н. В.; Вишневский, Ю. Р.; Войтко, Г. М.; Волков, Е. Н.; Волченкова, Е. В.; Воронина, О. А.; Вылегжанина, Е. Д.; Галанина, Н. В.; Гафизова, Н. Б.; Глухова, М. Ф.; Градов, И. А.; Григорьева, И. А.; Грицай, Л. А.; Грошев, И. Л.; Грошева, Л. И.; Гусарова, М. Е.; Дзюба, Д. Н.; Дидковская, Я. В.; Дикий, А. А.; Дмитриева, А. В.; Долгова, Т. Ф.; Долибожко, А. С.; Дружинина, С. В.; Егорова, Н. Ю.; Ермаков, М. А.; Ермолаева, П. О.; Ершова, М. В.; Ершова, Н. Н.; Ефимова, И. Н.; Журавлева, И. В.; Зевахина, Ф. Р.; Зеленова, Е. В.; Зернов, Д. В.; Золотухин, В.; Зубарева, А. Н.; Зыкина, О. Ю.; Иванов, О. И.; Иванова, А. И.; Иванян, Р. Г.; Ивашиненко, Н. Н.; Ильиных, А. Е.; Исакова, И. А.; Иудин, А. А.; Казаков, М. А.; Казакова, И. Р.; Калдаре, В. П.; Каржина, Г. А.; Касаткина, Н. П.; Клепцова, С. С.; Кодина, И. Н.; Козлов, А. А.; Козлов, Д. Н.; Козлова, Т. З.; Козырева, О. А.; Козырьков, В. П.; Кокорина, О. Н.; Колесникова, О. И.; Кононенко, Р. В.; Костромичева, М. В.; Костяев, А. И.; Кошелев, А. А.; Краснова, Л. В.; Кречетова, А. О.; Круглов, Н. В.; Кудреватых, Л. П.; Кузнецова, Т. Б.; Куконков, П. И.; Куликова, А. В.; Куликова, Н. А.; Курамшев, А. В.; Курило, И. А.; Кутырев, В. А.; Кутявина, Е. Е.; Ларионова, Т. П.; Ларшина, Н. В.; Лебединцева, Е. С.; Лучинина, М. И.; Маковейчук, А. В.; Малыгина, О. И.; Мальцев, К. Г.; Мигунова, А. В.; Мингазова, Д. Р.; Митягина, Е. В.; Митякина, Л. В.; Мифтахова, А. Г.; Морозкина, С. А.; Мосунова, Л. А.; Мотовилова, Н. Ю.; Мудрецова, Н. П.; Мякишев, С. Л.; Мякишева, И. А.; Немова, О. А.; Никитина, Е. Л.; Новикова, Е. Н.; Оконская, Н. К.; Орехова, В. И.; Орлова, В. В.; Осипова, Л. Б.; Осипова, Н. В.; Осипова, О. В.; Павленко, Ю. А.; Пакина, Т. А.; Паначев, В. Д.; Панина, Г. В.; Панишева, Н. А.; Панкратова, Е. В.; Пахмутова, В. В.; Пахомова, О. М.; Певная, М. В.; Перминова, Е. Н.; Петрова, И. Э.; Плотников, М. В.; Плюснина, Т. М.; Покровская, Т. Ю.; Полухина, Е. И.; Поморова, Д. Е.; Пономарёва, В. Н.; Попель, А. А.; Попова, Е. Е.; Придатченко, М. В.; Пушина, Л. Ю.; Разина, Т. В.; Резник, Ю. М.; Рзаева, С. В.; Ростовская, Т. К.; Рудина, А. А.; Рушева, А. В.; Рыбалко, О. Н.; Рысь, Ю. И.; Рюмин, А. М.; Рябоконь, Т. Ю.; Рязанова, Е. А.; Сабитова, Н. А.; Савоцкая, А. Р.; Саевец, О. М.; Самсонова, П. М.; Саралиева, З. Х.; Саутина, Е. В.; Свадьбина, Т. В.; Свистунович, Д. С.; Сизова, И. Л.; Симанова, Н. А.; Сироткина, Е. С.; Ситников, С. В.; Ситникова, Е. Л.; Скворцова, М. Б.; Смаковская, Н. И.; Смельцова, С. В.; Смирнов, Я. О.; Солдаткин, А. Е.; Соловьева, Е. Н.; Соловьева, Т. В.; Старкова, Г. И.; Староверова, Е. В.; Степанова, П. М.; Судьин, С. А.; Сурова, Н. Ю.; Сухенко, Н. В.; Сухобская, Г. С.; Сухова, А. Н.; Сухова, Е. Н.; Терентьева, И. Н.; Трапезников, С. М.; Трофимчук, А. Г.; Тункина, К. А.; Тупицына, Н. А.; Тютюнник, С. И.; Ушакова, Я. В.; Фадеева, Т. В.; Фатхуллина, Л. З.; Федотова, Е. А.; Хамидуллина, Г. Х.; Хлебникова, О. В.; Ходырева, Е. А.; Цалко, Е. О.; Цветкова, Б. Л.; Челнокова, Н. Ю.; Чернышева, Н. В.; Черствая, О. Е.; Чилипенок, Ю. Ю.; Чичерин, Л. П.; Шадрина, Т. В.; Шакурова, А. В.; Шамкова, С. В.; Шангин, Н. В.; Шаньшерова, Т. В.; Шевченко, С. Ю.; Шестакова, Н. Н.; Шех, Т. В.; Шибаева, Н.; Шинкаренко, Е. А.; Ширяева, Н. В.; Шкерин, А. В.; Шувалова, Т. З.; Щеклеина, С. Н.; Щекотуров, А. В.; Эрзина, И. Ю.; Яровикова, Ю. А.
Other creators: Саралиева, З. Х.
Imprint: Киров: Вятский государственный гуманитарный университет, 2011
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: молодежь; регион; миграция; социальное самочувствие; кадровая политика; экономическая мобильность
Document type: Tutorial
File type: HTML
44015
Creators: Арпентьева, М. Р.; Басимов, М. М.; Мазилов, В. А.; Беловол, Е. В.; Шурупова, Е. Ю.; Потапова, О. В.; Юматов, Е. А.; Перцов, С. С.; Быкова, Е. В.; Крамм, М. Н.; Стрелков, Н. О.; Мармалюк, П. А.; Попков, С. И.; Артеменков, С. Л.; Бабанин, Л. Н.; Полевая, С. А.; Еремин, Е. В.; Буланов, Н. А.; Шишалов, И. С.; Чернова, М. А.; Парин, С. Б.; Гордякова, О. В.; Орлова, Н. В.; Бахчина, А. В.; Чернышев, Б. В.; Новиков, Н. А.; Брызгалов, Д. В.; Лапина, А. А.; Янова, Н. Г.; Савченко, Т. Н.; Олькина, О. И.; Кардапольцева, А. А.; Головина, Г. М.; Шендяпин, В. М.; Богданова, И. В.; Богданов, К. И.; Галаничев, П. А.; Носуленко, В. Н.; Самойленко, Е. С.; Артемцева, Н. Г.; Галкина, Т. В.; Сысоева, Т. А.; Люсин, Д. В.; Воронин, А. Н.; Рафикова, А. С.; Хащенко, В. А.; Бандурка, Т. Н.; Северин, А. В.; Солодкова, А. В.; Морина, Н. Л.; Алмаев, Н. А.; Бессонова, Ю. В.; Обознов, А. А.; Мурашева, О. В.; Петрович, Д. Л.; Лобанова, Л. А.; Михайлов, В. Е.; Никитина, Е. А.; Лупенко, Е. А.; Басюл, И. А.; (Пахомова), О. В.; Лунякова, Е. Г.; Демидов, А. А.; Кулакова, О. А.; Марченко, О. П.; Забродина, Т. А.; Сорокин, А. С.; Королькова, О. А.; Емельянова, С. А.; Гусев, А. Н.; Барабанщиков, В. А.; Лободинская, Е. А.; Беспрозванная, И. И.; Ананьева, К. И.; Волкова, Н. Н.; Головина, Е. В.; Скотникова, И. А.; Степанова, А. И.; Выскочил, Н. А.; Терепинг, А. Р.; Шукова, Г. В.; Антипов, В. Н.; Антонец, В. А.; Харитонов, А. А.; Алешин, К. В.; Чевачин, А. А.; Потапов, В. Ю.; Глазачев, О. С.; Раевский, В. В.; Гаврилов, В. В.; Селиванова, Л. А.; Александрова, Е. А.; Соловьева, Н. А.; Лазуткин, А. А.; Буренкова, О. В.; Минеева, О. А.; Зарайская, И. Ю.; Дюк, В. А.; Сенкевич, Ю. И.; Терещенко, Л. В.; Бойко, Л. А.; Иванченко, Д. К.; Заднепровская, Г. В.; Латанов, А. В.; Безденежных, Б. Н.; Иванова, А. А.; Лунева, А. Р.; Чистова, Ю. Р.; Ивлиева, Н. П.; Горкин, А. Г.; Александров, Ю. И.; Купцов, П. А.; Малыгин, В. М.; Плескачева, М. Г.; Хватов, И. А.; Соколов, А. Ю.; Харитонов, А. Н.; Смирницкая, А. В.; Владимиров, И. Ю.; Хлудова, Л. К.; Звёздочкина, Н. В.; Савина, О. А.; Горькая, Ж. В.; Полетаева, И. И.; Тарасова, А. Ю.; Лильп, И. Г.; Перепелкина, О. В.; Мнацаканян, Е. В.; Смирнова, А. А.; Самулеева, М. В.; Зорина, З. А.; Кузина, Е. А.; Желанкин, Р. В.; Созинов, А. А.; Гринченко, Ю. В.; Греченко, Т. Н.; Жегалло, А. В.; Орлеанский, В. А.; Шнитцер, Д.; Монгуш, А. М.; Товуу, Н. О.; Обозова, Т. А.; Роговая, А. А.; Пантелеева, С. Н.; Резникова, Ж. И.; Никишина, В. Б.; Харламенкова, Н. Е.; Дымова, Е. Н.; Падун, М. А.; Кузнецова, Л. Х.; Никитина, Д. А.; Тарабрина, Н. В.; Булыгина, В. Г.; Лысенко, Н. Е.; Токарева, Г. М.; Данилова, Н. Н.; Нодель, М. Р.; Яхно, Н. Н.; Хвостов, В. А.; Уточкин, И. С.; Х., Ё.; Шпагонова, Н. Г.; Садов, В. А.; Бурмистров, С. Н.; Агафонов, А. Ю.; Крюкова, А. П.; Коногорская, С. А.; Величковский, Б. Б.; Григорович, С. С.; Сулим, Ю. А.; Кривых, П. О.; Меньшикова, Г. Я.; Власов, М. С.; Сычев, О. А.; Чистопольская, А. В.; Савинова, А. Д.; Фёдорова, О. В.; Бочкина, Е. В.; Конева, Е. В.; Солондаев, В. К.; Шакирова, Л. Р.; Фалилеева, М. В.; Юсупов, М. Г.; Герасимовская, А. Н.; Мусс, А. И.; Капцов, А. В.; Колесникова, Е. И.; Аллахвердов, М. В.; Аллахвердов, В. М.; Куликов, Л. В.; Блинникова, И. В.; Матюшин, В. В.; Митина, О. В.; Петренко, В. Ф.; Антонец, М. А.; Погодин, В. Ю.; Крюков, А. Ю.; Ильин, Н. Э.; Панюкова, Ю. Г.; Аржакаева, Т. А.; Андрианова, Е. М.; Прохоров, А. О.; Колодина, Н. И.; Мелёхин, А. И.; Проект, Ю. Л.; Басимова, П. М.; Зюзин, К. Г.; Падурина, Е. А.; Радчикова, Н. П.; Жук, Н. Н.; Козырева, Н. В.; Афиногенова, В. А.; Кубрак, Т. А.; Павлова, Н. Д.; Гребенщикова, Т. А.; Зачесова, И. А.; Калугин, А. Ю.; Знаменская, И. И.; Созинова, И. М.; Беспалов, Д. В.; Ибрагимова, Е. Н.; Попов, Л. М.; Полухина, Е. А.; Васина, В. В.; Халитов, Р. Г.; Емельянова, Е. В.; Швец, Т. А.; Поливанова, К. Н.; Корбут, А. В.; Лебедев, А. Н.; Ларионова, Л. И.; Панов, В. И.; Хозе, Е. Г.; Юров, И. А.; Польская, Н. А.; Крамер, В. А.; Коровкин, С. Ю.; Мишкевич, А. М.; Смирнова, П. В.; Шляпников, В. Н.; Емельянова, С. С.; Демарева, В. А.; Кушина, Н. В.; Серова, М. С.; Сабиров, Т. Н.; Фахрутдинова, Л. Р.; Чернов, А. В.; Зиннатуллина, Р. Р.; Пелевина, В. А.; Алексеева, Е. М.; Яснова, К. И.; Четверикова, А. И.; Ермолаев, В. В.; Павлов, Ю. Г.
Other creators: Барабанщиков, В. А.
Imprint: Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2016
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: психологические исследования; эксперимент; психологическая наука; психические явления
Document type: Tutorial
File type: HTML
44016
Creators: Абдуллаева, М. М.; Абраменкова, В. В.; Аврамченко, С. М.; Агарков, С. Т.; Агеев, В. С.; Акопов, Г. В.; Аминов, И. И.; Ананьева, К. И.; Ананьева, Н. А.; Андреева, Г. М.; Андрианов, М. С.; Аникеева, Т. Я.; Анцупов, А. Я.; Арджакаева, Т. А.; Асеев, В. Г.; Ахутина, Т. В.; Баляев, С. И.; Барабанщиков, В. А.; Белан, А. С.; Белоусова, А. К.; Белугина, Е. В.; Битюцкая, Е. В.; Блинникова, И. В.; Бовина, И. Б.; Богдановская, И. М.; Бодалев, А. А.; Борисова, Е. Г.; Брудный, А. А.; Бугаева, Н. М.; Вартанова, Е. Л.; Василюк, Ф. Е.; Вассерман, Л. И.; Васюра, С. А.; Васютинский, В. А.; Вербова, К. В.; Вержибок, Г. В.; Визгина, А. В.; Вилюнас, В. К.; Виноградова, Т. Ю.; Владимиров, И. Ю.; Владимирова, Т. Е.; Водопьянова, Н. Е.; Войскунский, А. Е.; Воронцов, Д. В.; Воропаев, М. В.; Вульфов, Б. З.; Вышквыркина, М. А.; Галигузова, Л. Н.; Гарнов, В. М.; Гатальская, Г. В.; Гейко, Е. В.; Гильяшева, И. Н.; Глозман, Ж. М.; Гозман, Л. Я.; Гончаров, С. А.; Гончарова, О. М.; Гордеева, Т. О.; Горячева, Т. Г.; Григоренко, Е. Л.; Гришина, Е. А.; Грызунов, О. М.; Гурьянов, Ю. В.; Гусев, А. Н.; Данина, М. М.; Данник, Н. В.; Даукша, Л. М.; Донцов, А. И.; Дорфман, Л. Я.; Доценко, Е. Л.; Дубов, И. Г.; Дубовская, Е. М.; Дьяконов, Г. В.; Емельянов, Е. Н.; Енгалычев, В. Ф.; Ениколопов, С. Н.; Еремеев, Б. А.; Ержемский, Г. Л.; Ерчак, Н. Т.; Ершова, А. П.; Ефимова, Л. Л.; Ефимова, Н. С.; Жаркова, К. А.; Жирнов, В. Д.; Жукова, М. А.; Засурский, Я. Н.; Захарова, Е. И.; Зачесова, И. А.; Зинченко, Е. В.; Зинченко, Ю. П.; Знаков, В. В.; Зонова, Т. В.; Иванов, М. А.; Игумнов, С. А.; Илларионов, В. П.; Ильин, В. А.; Исмагилова, А. Г.; Исурина, Г. Л.; Кабардов, М. К.; Кабаченко, Т. С.; Казанцева, Т. В.; Казаринова, Н. В.; Калашников, А. С.; Калиненко, В. К.; Карабанова, О. А.; Карлинская, И. М.; Карпенко, З. С.; Карпенко, Л. А.; Карпов, А. В.; Карпова, Н. Л.; Квасовец, С. В.; Кимберг, А. Н.; Киселева, М. В.; Кисельников, А. А.; (Волкова), Н. В.; Климов, Е. А.; Ковалев, Б. П.; Кокурина, И. Г.; Коломинский, Я. Л.; Колонтаевская, И. Ф.; Колпакова, М. Ю.; Кольцова, В. А.; Комарова, Т. К.; Кондаков, И. М.; Кондратьев, М. Ю.; Кондратьев, Ю. М.; Конева, Е. В.; Кононова, В. Н.; Копьев, А. Ф.; Корабельникова, Е. А.; Корнилова, Т. В.; Королева, Н. Н.; Костюченко, Е. В.; Котова, И. Б.; Котова, Л. Н.; Кравцов, Н. С.; Кругликова, А. Ю.; Крушельницкая, О. Б.; Кубышкина, М. Л.; Кузнецова, И. В.; Кукосян, О. Г.; Кулешов, Д. В.; Кулешова, К. В.; Куликова, C. C.; Кумышева, Р. М.; Куницына, В. Н.; Лабунская, В. А.; Лаврова, Е. В.; Лазебная, Е. О.; Лазутина, Г. В.; Леонова, А. Б.; Леонтьев, Д. А.; Лепский, В. Е.; Лидерс, А. Г.; Лисенкова, Л. Ф.; Лобаскова, М. М.; Логинова, Н. А.; Лоренсо, Р. А.; Магомед-Эминов, М. Ш.; Макушина, О. П.; Маринова, Т. Ю.; Марцинковская, Т. Д.; Матвеева, Л. В.; Матьяш, О. И.; Медведская, Е. И.; Мелик-Пашаев, А. А.; Менделевич, В. Д.; Мешкова, Н. Н.; Мещерякова, С. Ю.; Митина, Л. М.; Моргун, В. Ф.; Морозов, В. П.; Мочалова, Ю. В.; Мудрик, А. В.; Мяленко, В. В.; Назаретян, А. П.; Насиновская, Е. Е.; Немирич, В. В.; Никандров, Н. Д.; Николаева, Е. И.; Нойманн, Р.; Носкова, О. Г.; Носкова, Т. Н.; Носс, И. Н.; Носуленко, В. Н.; Нуркова, В. В.; Обозов, Н. Н.; Овчаренко, В. И.; Орлов, А. Б.; Орлова, М. Ю.; Осин, Е. Н.; Павлова, Н. Д.; Падун, М. А.; Панасюк, А. Ю.; Панов, В. И.; Пантилеев, С. Р.; Панферов, В. Н.; Папкин, А. И.; Парыгин, Б. Д.; Пашукова, Т. И.; Петракова, Е. Е.; Петренко, В. Ф.; Петрова, Е. А.; Петровский, А. В.; Петровский, В. А.; Пирогова, Ю. К.; Пищальникова, В. А.; Плужников, И. В.; Погольша, В. М.; Погонцева, Д. В.; Погосян, В. А.; Подольский, А. И.; Поливанова, Н. И.; Пономаренко, В. А.; Попова, Л. В.; Проект, Ю. Л.; Пухир, В. М.; Пчелинов, А. Ф.; Пчелинова, В. В.; Радке, В. А.; Размахнина, Д. Ю.; Рассказова, Е. И.; Резницкая, Г. И.; Ривина, И. В.; Рождественская, Н. А.; Романов, В. В.; Романов, К. М.; Романова, А. В.; Романюк, Т. В.; (Малкова), Е. Е.; Рузская, А. Г.; Рулина, Т. К.; Румянцева, И. М.; Русалов, В. М.; Русина, Н. А.; Рюмшина, Л. И.; Рябикина, З. И.; Сабадош, П. А.; Салмина, Н. Г.; Самарова, О. В.; Самовичев, Е. Г.; Самойленко, Е. С.; Сафуанов, Ф. С.; Сафьянов, В. И.; Селезнев, А. А.; Селезнева, Е. В.; Семенов, В. Е.; Семенов, Д. В.; Семенов, И. Н.; Семенов, И. С.; Сергиенко, Е. А.; Сериков, Г. В.; Сидоренков, А. В.; Синягина, Н. Ю.; Скрипкина, Ж. Б.; Скрипкина, Т. П.; Смирникова, О. В.; Смирнов, С. Д.; Смирнова, Е. О.; Снетков, В. М.; Собчик, Л. Н.; Соколова, Е. Т.; Соколовская, И. Э.; Солдатова, Г. У.; Соловьева, Е. А.; Соловьева, О. В.; Солондаев, В. К.; Спиваковская, А. С.; Старченкова, Е. С.; Стефаненко, Т. Г.; Столин, В. В.; Столяренко, A. M.; Стрелков, Ю. К.; Стрелкова, Л. П.; Судаков, К. В.; Сухов, А. Н.; Тарабрина, Н. В.; Тащева, А. И.; Творогова, Н. Д.; Теперик, Р. Ф.; Тихомандрицкая, О. А.; Ткаченко, А. А.; Толочек, В. А.; Трифонова, Е. А.; Трубецкой, А. Ю.; Трубочкин, В. П.; Тюльпин, Ю. Г.; Уразова, С. Л.; Ушаков, Д. В.; Ушакова, Т. Н.; Федорчук, В. Н.; Филипьева, Т. В.; Филонов, Л. Б.; Филонова, Е. А.; Фиофанова, О. А.; Ханина, И. Б.; Хачатурян, С. Д.; Хохлов, С. И.; Хрусталев, Ю. М.; Цветкова, Л. С.; Цебрикова, Н. В.; Цуканова, Е. В.; Чекалина, А. А.; Чепа, М. Л.; Чернышев, А. С.; Чернышова, Л. И.; Чудновский, В. Э.; Чуприкова, Н. И.; Чухрова, Т. В.; Шакурова, М. В.; Шариков, А. В.; Шерковин, Ю. А.; Шестопал, Е. Б.; Шилко, Р. С.; Шинкаренко, Е. В.; Шкуратова, И. П.; Шкурко, Т. А.; Шлягина, Е. И.; Шляпников, В. Н.; Шмелев, А. Г.; Шмелева, И. А.; Шульгина, О. В.; Щедрина, Е. В.; Щербакова, Т. Н.; Юревич, А. В.; Юсупов, И. М.; Юшачкова, Т. Б.; Яблокова, Е. А.; Якимович, Н. В.; Яковлева, О. В.; Янченко, И. В.; Яньшин, П. В.; Яроцкая, Л. В.; Ярошевский, М. Г.; Ясвин, В. А.
Other creators: Бодалева, А. А.
Imprint: Москва: Когито-Центр, 2019
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: психология общения; вербальное общение; невербальное общение; психодиагностика общения; межличностное общение; межгрупповое общение; профессиональное общение; педагогическое общение; деловое общение; управленческое общение
Document type: Tutorial
File type: HTML
44017
Creators: Абабков, В. А.; Абрамова, М. А.; Авдеева, Т. Г.; Агеева, Л. Г.; Адмакина, Т. А.; Азарёнок, Н. В.; Алдошина, М. И.; Аликина, Е. Л.; Алпатова, Н. С.; Амелькина, А. И.; Аншакова, В. В.; Апанасенко, О. Н.; Арзибеков, А. Г.; Арзикулов, А. Ш.; Арипова, Г. Ш.; Артемьева, Т. И.; Асеева, А. Д.; Асеева, А. Л.; Баз, Л. Л.; Барбитова, А. Д.; Баринова, Т. М.; Батура, И. Н.; Батырова, Л. Х.; Башинова, С. Н.; Безбородова, Н. Я.; Белевцова, В. О.; Беломестнова, Н. В.; Березина, Ю. Ю.; Бессчетнова, О. В.; Бефани, А. А.; Билецкая, М. П.; Благодырь, Е. М.; Блинова, М. Г.; Блок, О. Г.; Блохин, В. Н.; Блюм, А. И.; Бойчук, Ю. Д.; Больдюсова, Ю. С.; Бондарук, А. И.; Борзунова, Е. Н.; Борисова, И. В.; Борисова, Н. В.; Боровцова, М. С.; Бородаева, Г. Г.; Бояк, Т. Н.; Бояринцева, А. В.; Бражникова, А. Н.; Брындин, Е. Г.; Бузулуцкая, Т. М.; Букина, Ж. Ж.; Бурлакова, М. И.; Бутримова, О. И.; Бязрова, Т. Т.; Васильев, Г. Н.; Васильева, С. В.; Васильева, С. Н.; Васильева, Т. Н.; Васильченко, О. Н.; Васина, А. Н.; Верещагина, Н. В.; Весёлкина, Е. А.; Веселова, Т. В.; Весова, В. Ю.; Визер, В. Г.; Вислова, А. Д.; Володина, Ю. А.; Волчок, В. П.; Воробьева, О. В.; Гайворонская, А. А.; Гасымова, П. В.; Голикова, И. А.; Горбунова, С. Б.; Городнова, М. Ю.; Гостев, А. А.; Грибкова, О. В.; Грицай, Л. А.; Грицюк, Н. А.; Гуляева, Л. А.; Данилова, К. С.; Данилова, Т. Н.; Дёгтева, Я. Н.; Дегтярёва, И. И.; Делова, Л. А.; Демидова, И. В.; Дереча, И. И.; Дидук, И. А.; Добросельский, П. В.; Долгополова, И. В.; Долова, Т. А.; Доможиров, В. И.; Донская, М. В.; Досова, А. О.; Дренева, В. В.; Дроздова, М. А.; Дронова, Е. Н.; Дрыгина, Е. Н.; Евдокимова, Ю. Г.; Елизаров, А. Н.; Емельянович, И. Н.; Ермакова, Е. А.; Жаназарова, З. Ж.; Жарылкасынова, Г. Ж.; Жигэу, Е. И.; Жукова, Н. В.; Жуковский, И. В.; Зайченко, В. П.; Заяц, О. В.; Звягинцева, Е. П.; Зимина, Н. А.; Зинина, С. М.; Зобов, А. С.; Зубова, Е. В.; Зятинина, Т. Н.; Иванова, Е. С.; Идрисова, А. А.; Идрисова, В. М.; Иксанова, Г. М.; Ильхамова, Д. И.; Ильюкевич, И. П.; Ионова, В. В.; Ионова, Е. А.; Ипполитова, Е. А.; Искандарова, Ш. А.; Исрафилова, Г. Ю.; Истратова, Е. А.; Кадменская, М. С.; Калачева, И. В.; Калачева, Т. С.; Калинина, Р. Р.; Капустина, З. Я.; Каранова, В. В.; Карпенко, А. Л.; Кернас, А. В.; Кипаридзе, П. В.; Кипорова, Т. В.; Кирдяшкина, Т. А.; Киржанова, Л. В.; Кирилюк, О. М.; Китова, А. И.; Кобелева, В. В.; Кобликова, Л. В.; Ковалёв, Б. П.; Ковалевская, М. Г.; Ковтунова, А. Н.; Ковтунова, О. М.; Кожевникова, О. В.; Кожина, Е. В.; Козлова, М. И.; Козлова, Т. З.; Козырева, И. Е.; Колесник, Т. О.; Коломиец, И. Л.; Колударова, С. В.; Кольцова, В. А.; Комарова, И. А.; Кондрашова, В. О.; Коповая, О. В.; Коповой, А. С.; Копытова, К. С.; Кора, Н. А.; Королева, Ю. А.; Коростелева, Ю. Е.; Костюк, А. В.; Костюченко, Е. В.; Кошкина, Н. В.; Крапивина, Л. А.; Красноярова, Л. И.; Красовская, Н. Н.; Крекова, М. В.; Кречко, Е. П.; Кропотова, И. В.; Кудрявцева, С. А.; Кузин, Е. Д.; Кузнецова, С. В.; Кузьмина, В. М.; Куликова, Н. В.; Кулько, Е. И.; Кучумова, Е. А.; Лабузова, А. И.; Лазуренко, С. Б.; Лаппо, В. В.; Ларионова, Н. В.; Левкова, Т. В.; Левкович, В. П.; Леганькова, О. В.; Летягина, С. К.; Лисютина, С. Е.; Литвиненко, О. А.; Литовка, В. А.; Логинова, Т. И.; Луговская, С. В.; Лусто, И. И.; Мазурова, Н. В.; Майсак, Н. В.; Макарова, В. А.; Макарова, И. Ю.; Маленова, А. Ю.; Малич, И. В.; Мальцева, О. Е.; Мансурова, Т. А.; Масаева, З. В.; Матвеева, С. П.; Махаманова, М. Н.; Маховская, О. И.; Машихина, Т. П.; Межевич, Н. В.; Менщикова, И. Ю.; Меньшикова, А. А.; Меркулова, Ю. А.; Месникович, С. А.; Мешкова, О. С.; Мизинова, А. В.; Миланич, Ю. М.; Миночкина, А. С.; Минуллина, А. Ф.; Миронов, Л. М.; Митрушина, Н. А.; Михайлова, Е. А.; Михайлова, О. Ю.; Мичурина, С. В.; Мишина, М. М.; Молчанова, Т. В.; Морозова, В. С.; Москвичёва, Н. Л.; Мочалов, А. В.; Мурашко, Е. А.; Мусатова, С. С.; Наговец, Л. Ю.; Нагорнова, Н. А.; Невельская-Гордеева, Е. П.; Неделько, Н. В.; Нелин, Е. В.; Немировская, Н. Н.; Нигманов, С. У.; Никоненко, Л. В.; Никулина, Д. С.; Новикова, Г. В.; Новикова, Т. О.; Новолокина, М. И.; Ноздрунова, Е. Н.; Нуцкова, Е. В.; Овчаренко, С. А.; Одинцова, М. А.; Олифирович, Н. И.; Омарова, П. О.; Орлова, Г. В.; Островерхова, О. И.; Павловская, О. В.; Палибина, А. С.; Пальцева, С. Н.; Панина, Г. В.; Пастухова, М. В.; Пацакула, И. И.; Пацукевич, О. В.; Пилишина, А. В.; Пичугин, С. С.; Плющ, И. В.; Подповетная, Ю. В.; Пожалова, Т. В.; Полежаев, Д. В.; Полишко, Я. И.; Полканова, Ю. А.; Полунина, И. А.; Поляков, А. В.; Полякова, И. В.; Понарина, К. А.; Попова, А. Х.; Потапенко, Е. О.; Потапова, В. В.; Прилепко, Ю. В.; Прокофьева, О. О.; Прокушева, А. С.; Проневская, И. В.; Протасова, О. С.; Александр, (Половинкин); Олег, (Безруких); Пузыренко, Я. В.; Пьянов, А. И.; Радина, Н. К.; Рамазанова, Л. Я.; Рауфов, А. А.; Рогова, С. А.; Рубис, Л. Г.; Рудакова, Е. М.; Румянцева, Т. П.; Ручкин, А. В.; Рыжих, И. П.; Савеньшева, С. С.; Салимгариева, Л. С.; Самойлов, М. Г.; Самошкина, И. С.; Самошкина, Л. Н.; Сафонова, Т. В.; Сахаров, В. А.; Сахарова, Л. Г.; Саяпина, А. С.; Свешников, С. Ю.; Свистунова, Е. В.; Селезнёв, А. А.; Семакова, Е. В.; Семенов, В. Е.; Семенова, В. Э.; Семенова, Е. А.; Семенова, Л. Э.; Семенова, Т. И.; Сидоренко, О. А.; Сидоренко, О. Ю.; Сироткина, Е. С.; Ситников, В. Л.; Слотин, В. Е.; Слотина, Н. Н.; Сманцер, А. П.; Смолярчук, И. В.; Соколовская, И. Э.; Соловьева, С. В.; Сорокин, В. М.; Сороков, Д. Г.; Спирин, С. В.; Сташкова, Т. Н.; Стюфляева, Н. В.; Султанова, А. С.; Томина, Т. С.; Тавризова, Ю. М.; Таланов, С. Л.; Теплова, А. Б.; Тимашева, М. Р.; Ткаченко, В. Е.; Токарева, Ю. А.; Токарская, Л. В.; Тошева, И. И.; Тратинко, Т. В.; Трофимчук, А. Г.; Трущелёва, А. В.; Тухтаева, Х. Х.; Уварова, О. Н.; Умарова, М. А.; Усачева, И. В.; Усольцева, И. В.; Фатхуллина, Л. З.; Федоркова, И. Р.; Федорычев, И. С.; Федотенко, И. Л.; Филатова, Д. Ф.; Филинкова, Е. Б.; Фокина, Е. В.; Хакимова, Л. Т.; Харитонова, Е. В.; Хмелева, О. Г.; Хоанг, Т. Т.; Хюппенен, О. А.; Цветкова, В. А.; Целуйко, В. М.; Чайкина, Ж. В.; Часовская, Л. А.; Чаусова, Ю. А.; Чекмарев, М. В.; Челышева, И. В.; Чепайкина, А. С.; Черданцева, А. С.; Чеченова, Т. Е.; Чижова, В. Ф.; Чугунова, Э. И.; Чулкова, М. А.; Шабалина, Е. П.; Шабас, С. Г.; Шалагинова, К. С.; Шанин, С. В.; Шаповалова, В. С.; Шаров, А. В.; Шашина, И. А.; Шелемехова, М. С.; Шельшакова, Н. Н.; Шинина, Т. В.; Шрейбер, Т. В.; Шубницына, Т. В.; Шумская, К. В.; Эйдемиллер, Э. Г.; Югфельд, А. С.; Якименко, О. А.; Якина, Л. А.; Яндрова, Ю. В.; Ясева, Н. Ю.; Ящук, С. Л.
Other creators: Кольцова, В. А.
Imprint: Москва: Институт психологии РАН, 2013
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: семья; семейное воспитание; сознательное родительство; психотерапия
Document type: Tutorial
File type: HTML
44018
Creators: Абдуллаева, М. М.; Абитов, И. Р.; Абульханова, К. А.; Адамович, Т. В.; Айсина, Р. М.; Акбирова, Р. Р.; Акимова, А. Ю.; Алдашева, А. А.; Александров, И. О.; Александров, Ю. И.; Алексанова, О. Е.; Алексеев, К. И.; Алексеева, Е. М.; Алексеева, Л. В.; Алмаев, Н. А.; Альперович, В. Д.; Ананьева, К. И.; Арпентьева, М. Р.; Арсалиду, М.; Артемцева, Н. Г.; Артемьева, О. А.; Артемьева, Т. И.; Артищева, Л. В.; Атаманова, И. В.; Афиногенова, В. А.; Ахметова, А. С.; Баканов, А. С.; Балева, М. В.; Бандурка, Т. Н.; Банщикова, Т. Н.; Барабанщиков, В. А.; Барабанщикова, В. В.; Баранова, В. А.; Бардашевич, Е. М.; Басимов, М. М.; Басюл, И. А.; Бахчина, А. В.; Безденежных, Б. Н.; Бердичевский, А. А.; Березовская, Р. А.; Берилова, Е. И.; Беспрозванная, И. И.; Бессонова, Ю. В.; Блинникова, И. В.; Богданова, И. В.; Богомаз, С. А.; Бойко, О. В.; Большунова, Н. Я.; Бондаренко, И. Н.; Борисова, А. М.; Борисова, Н. В.; Бочавер, А. А.; Бочкарева, Е. Н.; Бражникова, А. Н.; Будилина, Н. А.; Будрина, Е. Г.; Булимова, А. А.; Быховец, Ю. В.; Васильева, И. И.; Васильченко, Н. А.; Величковский, Б. Б.; Викентьева, Е. Н.; Виленская, Г. А.; Винокуров, Л. В.; Власкин, В. Ю.; Водопьянова, Н. Е.; Войтенко, М. Ю.; Войтенко, Т. П.; Волкова, Е. В.; Волкова, Н. Э.; Воловикова, М. И.; Вольвич, Ю. К.; Воробьева, Е. Ю.; Воробьева, И. В.; Воронин, А. Н.; Выдрина, Е. А.; Вяткин, Б. А.; Гайдар, К. М.; Галиакберова, И. Л.; Галкина, Т. В.; Гапонова, С. А.; Гаришвили, Л. Ш.; Гильманов, С. А.; Голзицкая, А. А.; Голиков, Ю. Я.; Головей, Л. А.; Головина, Г. М.; Головина, Е. В.; Голынчик, Е. О.; Горбачева, А. Ю.; Горкин, А. Г.; Горюнова, Л. Н.; Гостев, А. А.; Грачев, А. А.; Гребенщикова, Т. А.; Греченко, Т. Н.; Гридяева, Л. Н.; Грязева-Добшинская, В. Г.; Губенко, А. В.; Гудков, В. Н.; Гудкова, Н. Н.; Гузий, А. Г.; Данилова, А. Г.; Данина, М. М.; Деветьярова, И. Н.; Девишвили, В. М.; Девятовская, И. В.; Дегтярев, С. Н.; Дементий, Л. И.; Денисова, В. Г.; Дерягина, Л. Е.; Дикая, Л. Г.; Дмитриева, Ю. А.; Дорфман, Л. Я.; Дробышева, М. М.; Дробышева, Т. В.; Дроздова, И. И.; Дудникова, Т. А.; Дука, А. И.; Дымова, Е. Н.; Елизаров, С. Г.; Емельянова, Т. П.; Еремина, Л. И.; Ермолаева, Е. П.; Ефтимова, О. В.; Жалагина, Т. А.; Жегалло, А. В.; Желанкин, Р. В.; Жукова, М. О.; Журавлёв, А. Л.; Журавлева, Н. А.; Забегалина, С. В.; Забродина, Т. А.; Завгородняя, Е. В.; Занковский, А. Н.; Захарова, Л. Н.; Зачесова, И. А.; Зеленова, М. Е.; Зелянина, А. Н.; Зизевская, Е. С.; Зиновьева, Е. В.; Зинченко, Ю. П.; Знаков, В. В.; Зубакин, М. В.; Зуев, К. Б.; Ивлиева, Н. П.; Измалкова, А. И.; Исайчев, С. А.; Казакова, Н. Е.; Казымова, Н. Н.; Калугин, А. Ю.; Канахин, Д. И.; Караванова, Л. Ж.; Карнышев, А. Д.; Карпинский, К. В.; Карпов, А. А.; Карпов, А. В.; Кибальченко, И. А.; Кисельникова, Н. В.; Кисляков, П. А.; Китова, Д. А.; Клепач, Ю. В.; Клочкова, О. И.; Клюева, О. А.; Князева, Т. С.; Ковалёв, А. И.; Ковалева, Ю. В.; Кожанова, И. В.; Кожевникова, О. В.; Кожина, А. А.; Колосова, В. В.; Кольцова, В. А.; Коновалова, О. С.; Корбут, А. В.; Корнеева, Я. А.; Корниенко, Д. С.; Коробейникова, Я. П.; Королева, А. Ю.; Королева, Н. А.; Королькова, О. А.; Костенко, Е. В.; Костин, А. Н.; Котлярова, Л. Н.; Котова, Т. Н.; Котовская, С. В.; Кочеткова, Т. Н.; Криулина, А. А.; Кружкова, О. В.; Крылов, А. К.; Кубрак, Т. А.; Кузина, Е. А.; Кузнецова, А. С.; Кузьмина, Е. И.; Куликов, Л. В.; Куликовская, Е. А.; Куминская, Е. А.; Куфтяк, Е. В.; Лабунская, В. А.; Лаврова, Е. В.; Лактионова, А. И.; Лапкина, Е. В.; Лаппо, М. А.; Латынов, В. В.; Лебедев, А. Н.; Лебедева, Е. И.; Лебедева, Т. Г.; Лекалов, А. А.; Леонова, А. Б.; Леонова, Е. В.; Лим, В. С.; Липатов, С. А.; Лисова, Е. Н.; Литвина, С. А.; Лободинская, Е. А.; Ловков, С. Г.; Логвинов, И. Н.; Логинова, Н. А.; Лотарева, Т. Ю.; Лузянина, М. С.; Лунякова, Е. Г.; Лупенко, Е. А.; Лусто, И. И.; Мазилов, В. А.; Майорова, И. А.; Майорова, Ю. А.; Макарова, О. А.; Максимова, Н. Е.; Маленов, А. А.; Маленова, А. Ю.; Малышева, Н. Г.; Мамедова, Л. Ю.; Маничев, С. А.; Маркина, Н. А.; Мартынова, О. В.; Марусанова, Г. И.; Марченко, Е. Е.; Марченко, Ф. О.; Матвеева, Л. В.; Махнач, А. В.; Маховская, О. И.; Медведева, Д. С.; Мединцев, В. А.; Меньшикова, Л. В.; Мешкова, Н. В.; Мешкова, Т. А.; Микляева, А. В.; Минасян, Г. Г.; Минькова, Е. С.; Михайлова, Н. Ф.; Михеев, Е. А.; Мишин, А. В.; Мишкевич, А. М.; Морозов, В. П.; Морозов, П. В.; Моросанова, В. И.; Москвин, В. А.; Москвина, Н. В.; Мотков, О. И.; Муравьева, О. И.; Мурашева, О. В.; Мурзина, Ю. С.; Мустафина, Л. Ш.; Назаров, К. С.; Наличаева, С. А.; Нартова-Бочавер, С. К.; Немов, Р. С.; Нестерова, А. А.; Нестик, Т. А.; Никитина, Д. А.; Никитина, Е. А.; Никифоров, Г. С.; Николаева, Н. О.; Новичихина, И. В.; Носуленко, В. Н.; Няголова, М. Д.; Обознов, А. А.; Обозов, Н. Н.; Оболенская, А. Г.; Ованесбекова, М. Л.; Одинцова, М. А.; Ожиганова, Г. В.; Олейник, Ю. Н.; Орлова, О. М.; Осаволюк, Е. Ю.; Остроушко, М. Г.; Ощепков, А. А.; Паатова, М. Э.; Павлова, Н. Д.; Павлова, П. С.; Падун, М. А.; Падурина, Е. А.; Палихова, Т. А.; Панкова, Т. С.; Патраков, Э. В.; Петрова, Д. К.; Петрович, Д. Л.; Плаксиенко, А. И.; Плохих, О. В.; Плющева, О. А.; Пляскина, А. С.; Погонцева, Д. В.; Погорелова, И. В.; Поддубный, С. Е.; Поддьяков, А. Н.; Позерт, А. Е.; Позняков, В. П.; Полежаева, О. Д.; Польченко, О. В.; Понамарева, Е. А.; Постылякова, Ю. В.; Прокопьева, А. Е.; Прохоров, А. О.; Прохорова, М. В.; Радостева, А. Г.; Разина, Т. В.; Рафикова, А. С.; Ребеко, Т. А.; Резниченко, С. И.; Решетко, С. А.; Романовская, М. А.; Рунец, О. В.; Русалов, В. М.; Рут, Е. И.; Рыбченко, А. А.; Рыльская, Е. А.; \nРябикина, З. И.; Рябов, В. Б.; Сабадош, П. А.; Савченко, Т. Н.; Садов, В. А.; Салихова, Н. Р.; Самекин, А. С.; Самойленко, Е. С.; Самойлова, И. Г.; Самохвалова, А. Г.; Сапрыкина, Ю. А.; Сараева, Н. М.; Сарычев, С. В.; Сварник, О. Е.; Севрюкова, А. Н.; Селина, Я. М.; Семёнов, В. Е.; Сергеев, С. Ф.; Сергеева, О. М.; Сергиенко, Е. А.; Сибгатуллина, Л. Р.; Сидоренков, А. В.; Силина, О. В.; Симонова, Н. Н.; Синельникова, Е. С.; Синякина, Е. Г.; Скотникова, И. Г.; Скрипник, Н. М.; Скрябина, О. Б.; Славская, А. Н.; Слепко, Ю. Н.; Смирнова, Э. В.; Соколовский, М. Л.; Солнцева, Н. В.; Соловьева, А. В.; Соломонов, В. А.; Сорокин, А. С.; Соснин, В. А.; Старикова, М. В.; Старцева, М. С.; Степанова, Г. С.; Столярчук, Е. А.; Стоюхина, Н. Ю.; Стрижицкая, О. Ю.; Суворов, В. В.; Сулейманов, Р. Ф.; Сунгурова, Н. Л.; Суханов, А. А.; Сухарев, А. В.; Тарабрина, Н. В.; Тарасова, Е. В.; Тимашкова, Н. А.; Тимофеев, Д. И.; Тимохин, В. В.; Титова, М. А.; Тихонова, Э. В.; Толочек, В. А.; Третьякова, В. Э.; Тугайбаева, Б. Н.; Тучина, О. Р.; Тюлюбаева, Т. О.; Уланова, А. Ю.; Устинова, О. А.; Фёдоров, С. И.; Федотова, Ж. Э.; Филатова, Л. Э.; Флоровский, С. Ю.; Фокин, А. В.; Фомин, А. Г.; Фомина, Е. А.; Фомина, Т. Г.; Фукин, А. И.; Хазова, С. А.; Харитонов, А. Н.; Харитонова, Е. В.; Харламенкова, Н. Е.; Хачатурова, М. Р.; Хлудова, Л. К.; Холодная, М. А.; Холондович, Е. Н.; Хотинец, В. Ю.; Хрисанфова, Л. А.; Худякова, Т. Л.; Цепцов, В. А.; Цыганов, И. Ю.; Челнокова, А. В.; Чернецкая, Е. Д.; Черноризов, А. М.; Чистова, Ю. Р.; Чуракова, И. Е.; Шабанов, Г. А.; Шайгерова, Л. А.; Шапиро, С. В.; Шапорева, А. А.; Швалева, Н. М.; Шендяпин, В. М.; Шилко, Р. С.; Ширков, Ю. Э.; Шкурко, Т. А.; Шляпников, В. Н.; Шмелева, Е. А.; Шпагонова, Н. Г.; Шубникова, Е. Г.; Шунто, А. С.; Щебетенко, С. А.; Щукина, М. А.; Эгамбердиева, Е. В.; Эйдельман, А. Б.; Эйдельман, Г. Н.; Юревич, А. В.; Юсупов, М. Г.; Ясева, Н. Ю.; Ясько, Б. А.; Яценко, Д. А.; Яценко, М. В.
Other creators: Журавлёв, А. Л.; Кольцова, В. А.
Imprint: Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2017
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: исследования; современная психология; социальная ориентированность
Document type: Tutorial
File type: HTML
Documents found: 44 018

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Organization
 
Publication year
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Language
 
Journal/newspaper