TumSU
Electronic Library

     

Electronic Documents Search

Documents found: 28 730
28721
Creators: Melentyev, S. V.; Mаlinovskaya, T. D.; Starostenkov, M. D.; Yashin, A. V.; Yashin, O. V.; Абабков, Н. В.; Абдрахманова, Л. А.; Абзаев, Ю. А.; Абызов, В. А.; Аверина, Г. Ф.; Алсараева, К. В.; Алтарева, Л. М.; Андреев, В.; Аниканова, Л. А.; Артеменко, И. Ю.; Астафурова, Е. Г.; Афанасьев, Д. А.; Афанасьева, С. А.; Ашихмин, А. П.; Байгонакова, Г. А.; Баталова, В. Н.; Батырбеков, Э. А.; Бащенко, Л. П.; Безухов, К. А.; Белов, Н. Н.; Березнер, А. Д.; Беспалова, И. В.; Билле, А. В.; Бирюкова, Н. А.; Божко, И. А.; Бойцова, М. В.; Бордулев, Ю. С.; Ботвина, Т. М.; Бочков, Н. Н.; Братухина, А. С.; Будовских, Е. А.; Буркин, В. В.; Бурученко, А. Е.; Вакс, И. В.; Валуйская, Л. А.; Василовская, Н. Г.; Ветошкина, Н. Г.; Вик, К. В.; Власов, В. А.; Волегов, П. С.; Волкова, О. В.; Волокитин, Г. Г.; Волокитин, О. Г.; Воробьёв, И. А.; Воробьева, В. П.; Ворошилов, И. С.; Вотинов, А. В.; Вторушина, А. В.; Гаин, О. А.; Галеев, Р. Г.; Галсанов, С. В.; Геттингер, М. В.; Гиберт, И. А.; Гирсова, С. Л.; Гичко, Н. О.; Глушков, Д. О.; Гнюсов, С. Ф.; Головатенко, Е. В.; Голю, В. С.; Горленко, Н. П.; Горшкова, А. В.; Горячев, А. В.; Грибов, Д. С.; Григорьева, Н. А.; Громов, В. Е.; Губанова, В. О.; Гудимова, Е. Ю.; Гунина, А. В.; Гусева, И. В.; Гюнтер, В. Э.; Данейко, О. И.; Дебелова, Н. Н.; Демьяненко, О. В.; Денисова, Ю. А.; Дмитриев, А. Г.; Долголева, Г. В.; Дорошенко, Л. О.; Дьячковский, А. С.; Екимова, И. А.; Елугачёва, Н. С.; Енджиевская, И. Г.; Ермилова, Т. А.; Ефименко, В. Н.; Ефименко, С. В.; Ефтифеева, А. С.; Жарков, С. Ю.; Жерновская, И. В.; Жижаев, А. М.; Завьялов, П. А.; Завьялова, Е. Н.; Занина, А. П.; Захаров, В. М.; Зголич, И. А.; Зголич, М. В.; Зеленая, А. Э.; Золотарёв, А. С.; Зубкова, О. А.; Иванов, И. М.; Иванов, Ю. Ф.; Иванова, Е. Р.; Иванова, О. В.; Иконникова, И. А.; Ильина, Л. В.; Исаева, О. И.; Исламов, А. М.; Ищенко, А. Н.; Кайгородова, В. М.; Калашников, М. П.; Каличкина, А. С.; Капарулин, С. Л.; Каравацкий, А. К.; Каргин, А. А.; Карташова, А. А.; Качаева, С. Г.; Кашин, А. Д.; Киреева, И. В.; Киселева, С. Ф.; Клименов, В. А.; Клопотов, А. А.; Клопотов, В. Д.; Кобякова, А. А.; Ковалева, М. А.; Ковалевская, Т. А.; Козлов, Э. В.; Козлова, Т. А.; Колупаева, С. Н.; Комбаров, М. В.; Конева, Н. А.; Коновалов, С. В.; Коноплянский, Д. А.; Конушева, В. В.; Копаница, Г. Д.; Копаница, Д. Г.; Копаница, Н. О.; Коробова, Н. В.; Корольков, Л. В.; Космачев, П. В.; Кошовкина, В. С.; Крамар, Л. Я.; Крысина, О. В.; Кугаевская, С. А.; Кудяков, А. И.; Кузичкин, Е. Е.; Кузьменко, Е. Д.; Куксгаузен, И. В.; Кулаева, Н. А.; Куницына, Т. С.; Купман, В. С.; Курган, К. А.; Курзина, И. А.; Куринная, Р. И.; Куц, О. А.; Лапова, Т. В.; Лаптев, Б. И.; Лаптев, Р. С.; Лидер, А. М.; Липатникова, Я. Д.; Лисицына, Л. А.; Литвинова, В. А.; Лопатин, В. И.; Лоскутов, О. М.; Лукашевич, В. Н.; Лукашевич, О. Д.; Луценко, А. В.; Луцык, В. И.; Ляшенко, М. Н.; Майер, Г. Г.; Малеткина, Т. Ю.; Малиновский, А. П.; Марицкий, Н. Н.; Маркидонов, А. В.; Маркова, Т. Н.; Марченко, Е. С.; Мейснер, Л. Л.; Мелентьева, Ю. В.; Мельников, Е. В.; Местников, А. Е.; Минакова, Т. С.; Митина, Н. А.; Михайленко, А. А.; Михайлов, А. А.; Моисеев, Д. М.; Моисеенко, М. О.; Морозов, К. В.; Москвина, В. А.; Москвичев, Е. Н.; Мун, Г. А.; Мушарапова, С. И.; Наумова, Л. Б.; Нейман, А. А.; Нелюбова, В. В.; Нефёдов, А. А.; Никитина, Е. Н.; Никоненко, А. В.; Никоненко, Е. Л.; Ничинский, А. Н.; Новоселова, Д. В.; Овчаренко, Г. И.; Огнёва, Т. П.; Ожиганов, Е. А.; Орлов, А. А.; Павлова, А. Н.; Пантюхова, О. Д.; Панченко, Е. Ю.; Панченко, М. Ю.; Парфенова, М. Д.; Пашкова, О. И.; Пелярчук, Н. Н.; Перегудов, О. А.; Петелин, А. Е.; Петелина, Ю. П.; Петрикова, Е. А.; Петров, Е. В.; Петров, Р. А.; Петюкевич, М. С.; Платонова, Ю. Н.; Плотников, А. Н.; Плужникова, Т. Н.; Пляскин, А. С.; Победенная, З. В.; Поклонов, В. В.; Полетаев, Г. М.; Полетика, Т. М.; Полосухин, К. А.; Пономарев, И. В.; Пономарев, С. В.; Попов, О. Н.; Попова, Н. А.; Поробова, С. А.; Потекаев, А. И.; Прищепа, И. А.; Прокофьева, Г. И.; Рахманова, И. А.; Реунова, К. А.; Речкалов, Д. А.; Рогаев, К. С.; Рубан, А. И.; Рубанов, А. В.; Рупеко, К. А.; Рыбалко, Е. В.; Рыгина, М. Е.; Рябов, С. И.; Садритдинова, Г. Д.; Сазонова, Н. А.; Самохина, С. И.; Санников, А. В.; Саркисов, Ю. С.; Сафронов, В. Н.; Седловский, С. С.; Сексеналина, М. А.; Селуков, Д. Г.; Семенов, С. С.; Семин, В. О.; Семухин, Б. С.; Сергеев, В. П.; Сидоренко, Г. Н.; Скрипникова, Н. К.; Слободской, М. И.; Смердов, О. В.; Смирнов, А. Н.; Соловьев, А. Н.; Соловьева, Л. К.; Соловьева, Ю. В.; Солодкова, Д. И.; Солоницина, Н. А.; Софиенко, Н. В.; Старенченко, В. А.; Старенченко, С. В.; Старостенков, М. Д.; Стешенко, А. Б.; Стешенко, А. О.; Строкова, В. В.; Субботина, Н. В.; Сулеймен, Р. Н.; Сунгатулин, А. Р.; Сутакова, Э. М.; Сухоруков, А. В.; Сухушина, А. В.; Талдонова, Н. В.; Теплов, А. Н.; Теплякова, Л. А.; Тересов, А. Д.; Тимофеева, Е. Е.; Толкачев, О. С.; Толстов, Д. С.; Трепутнёва, Т. А.; Трифонова, Л. Б.; Тришкина, Л. И.; Трофимов, Б. Я.; Трусов, П. В.; Усова, Н. Т.; Устинов, А. М.; Фахрутдинова, В. Х.; Федоров, В. А.; Федоров, В. И.; Федотов, Д. Ю.; Хабибуллин, М. В.; Хорева, Е. А.; Храмцов, А. М.; Христенко, Ю. Ф.; Цедрик, Е. Е.; Чаплыгин, П. А.; Чаплыгина, А. А.; Черкасова, Т. В.; Черногорлов, С. Н.; Черных, Т. Н.; Чернышева, Н. А.; Чечулина, Е. А.; Чумаевский, А. В.; Чумляков, Ю. И.; Шалыгина, Т. А.; Шамиева, А. Р.; Шевченко, М. Ю.; Шепелев, И. И.; Шепеленко, Т. С.; Шеховцов, В. В.; Шиянов, В. И.; Шмидт, Е. Ю.; Шодорова, С. Я.; Шугуров, В. В.; Шулдяков, К. В.; Щурин, А. О.; Эмилов, А. Б.; Эркинов, Э. Э.; Югов, А. А.; Югов, Н. Т.; Юрьев, И. Ю.; Юрьев, М.; Яковлев, А. В.; Янц, А. Ю.
Imprint: Томск: Томский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: материал; материаловедение; техника; строительство
Document type: Tutorial
File type: HTML
28722
Creators: Айдиев, А. Я.; Акименко, Ю. В.; Аксенова, Ю. В.; Александрова, А. Б.; Александрова, С. В.; Александровский, А. Л.; Алифанов, В. М.; Альжанова, Б. С.; Ананьева, Ю. С.; Антонова, О. Д.; Артемьева, З. С.; Арцых, Р. С.; Ахоссийенагбе, С. К.; Ахтямов, А. Г.; Ахтямов, В. С.; Мазен, Джумах; Бабаян, К. С.; Бабехина, О. А; Баламирзоев, М. А.; Балюк, С. А.; Баракина, Е. Е.; Бардина, В. И.; Бардина, Т. В.; Бауэр, Т. В.; Безлер, Н. В.; Безуглова, О. С.; Белевец, И. И.; Белостоцкий, Д. Е.; Белоусов, А. А.; Белоусова, Е. Н.; Беляев, В. Р.; Беляева, Л.; Беляева, Л. В.; Беспалов, В. А.; Биарсланов, А. Б.; Биктимерова, Г. Я.; Бирюкова, О. А.; Божков, Д. В.; Бойцова, Л. В.; Бреус, И. П.; Брехова, Л. И.; Брызжев, А. В.; Бубнова, А. А.; Бурачевская, М. В.; Быкова, С. Л.; Бындыч, Т. Ю.; Вавин, В. С.; Василенко, Е. С.; Васильченко, Н. И.; Вашукевич, Н. В.; Везденеева, Л. С.; Вильчевская, Е. В.; Власенко, В. П.; Волков, П. А.; Володин, М. А.; Волокитин, М. П.; Воробьева, И. Б.; Воронин, В. И.; Воротынцева, Л. И.; Выдынивская, О. В.; Гайдукова, Н. Г.; Гарькуша, Д. Н.; Геннадиев, А. Н.; Герасько, Л. И.; Гималетдинова, Г. А.; Гимп, А. В.; Гладких, Е. Ю.; Глушков, И. А.; Гобелков, П.; Голозубов, О. М.; Голубева, Н. И.; Гончаров, В. Д.; Гончарова, Л. Ю.; Горбань, В. А.; Горбачева, Е. В.; Горбов, С. Н.; Грехова, И. В.; Григорьян, Б. Р.; Гришина, Р. В.; Гришко, В. Н.; Громакова, Н. В.; Гугалинская, Л. А.; Даденко, Е. В.; Данцева, С. А.; Дегтярев, Ю. В.; Дедов, А. В.; Демидов, В. В.; Денисова, Т. В.; Десятник, К. А.; Джаланкузов, Т. Д.; Долинина, Е. А.; Донских, И. Н.; Доценко, И. В.; Дрозд, Е. Н.; Егунова, Н. А.; Ермолаева, О. Ю.; Есбулатова, А. Ж.; Ешмухамбетов, Ж. Н.; Жалнина, К. В.; Жаркова, М. Г.; Жидкин, А. П.; Загородняя, Е. К.; Зайдельман, Ф. Р.; Зайнуллин, М. Б.; Зайцева, Р. И.; Залавский, Ю. В.; Залибеков, З. Г.; Замулина, И. В.; Зармаев, А. А.; Захарова, М. А.; Зинчук, А. Н.; Зубкова, Т. А.; Иванов, Д. В.; Иванов, И. В.; Иванова, Е. А.; Иванова, Н. Н.; Ильина, Л. П.; Илюшкина, Л. Н.; Исагалиев, М.; Казеев, К. Ш.; Калинина, Е. В.; Калиниченко, В. П.; Каллас, Е. В.; Калюк, В. А.; Кандашова, К. А.; Капралова, О. А.; Карпушова, А. В.; Кирий, О. А.; Кирюшин, А. В.; Кисметова, А. Б.; Ковалева, Е. И.; Ковач, Р. Г.; Ковда, И. В.; Кожевникова, В. П.; Козлова, А. А.; Козунь, Ю. С.; Колесников, С. И.; Колесникова, М. В.; Коляда, Л. П.; Комаров, Н. М.; Кориновская, О. Н.; Корнейчук, А. А.; Королева, П. В.; Котелевская, О. В.; Кошеленко, Н. А.; Кошовский, Т. С.; Кравцова, Н. Е.; Крицков, И. В.; Крукиер, М. Л.; Крыщенко, В. С.; Кудратов, Г.; Кузина, А. А.; Кулагина, В. И.; Кураченко, Н. Л.; Курячая, Е. Н.; Куст, Г. С.; Кутовая, А. Н.; Кутовая, О. В.; Кутузова, И. В.; Ладных, В. Я.; Лазарев, В. И.; Лазарева, Е. В.; Лаптинова, А. С.; Лариков, А. А.; Лебедева, Д.; Литвинов, Ю. А.; Лыкова, Е. А.; Лыхман, В. А.; Мазанко, М. С.; Максимчук, Л.; Маланин, В. В.; Мамедов, З. Р.; Манджиева, С. С.; Маркелов, М. В.; Масютенко, М. Н.; Масютенко, Н. П.; Матвеев, Я. В.; Махиня, Д. В.; Медведева, А. М.; Микайылов, Ф. Д.; Милановский, Е. В.; Милюков, В. А.; Миндубаев, А. З.; Минкина, Т. М.; Мирджалаллы, И. Б.; Мирошниченко, Н. Н.; Михайленко, А. В.; Мищенко, А. А.; Моисеев, К. Г.; Моргун, Е. Г.; Моргунова, О. И.; Морозов, И. В.; Мотузова, Г. В.; Мудрых, Н. М.; Мусагалиев, Н. К.; Мюллер, Л.; Мязин, Н. Г.; Назаренко, О. Г.; Найденова, О. Е.; Налета, Е. В.; Невидомская, Д. Г.; Недоцюк, О. А.; Немкеева, В. В.; Нестеренко, Ю. М.; Новоженин, И. А.; Нор-Аревян, В. С.; Носоненко, А. А.; Огородняя, А. И.; Околелова, А. А.; Окопная, Е.; Окопная, Е. Ю.; Онищенко, Л. М.; Орлова, А. Н.; Павлюченко, А. У.; Панарина, О. А.; Панасенко, Е. В.; Парамонова, Т. А.; Парфенова, А. М.; Песочина, Л. С.; Пироговская, Г. В.; Плиско, И. В.; Плитинь, Ю. С.; Подковырина, Ю. С.; Подобед, О. Ю.; Подуст, А. Г.; Пономаренко, В. А.; Попов, А. И.; Прохорова, И. А.; Прудникова, М. А.; Пягай, Э. Т.; Рамазанова, А. Б.; Раудина, Т. В.; Рахимгалиева, С. Ж.; Рахимов, Т.; Ревтье, А. В.; Розов, С. Ю.; Росликова, В. И.; Русакова, И. В.; Русанов, А. М.; Рухович, Д. И.; Рухович, О. В.; Рыбянец, Т. В.; Рыхлик, А. Э.; Савченко, Ю. А.; Саламова, А. С.; Самофалова, И. А.; Сангаджиева, Л. Х.; Сангаджиева, О. С.; Сапаров, А. С.; Селезнев, А. Г.; Семенихин, А. И.; Семенов, В. К.; Семенов, Ю. М.; Семенова, И. Н.; Семенова, Л. Н.; Середина, В. П.; Сидорова, И. И.; Симакова, М. С.; Симонович, Е. И.; Сиухина, М. С.; Скляревская, М. Н.; Скрыльник, Е. В.; Смоленцева, Е. Н.; Снытко, В. А.; Солдатов, А. В.; Соловей, В. Б.; Спирина, В. З.; Стекольников, К. Е.; Стома, Г. В.; Стрелкова, В. И.; Сулейманов, Р. Р.; Суханбердина, Л. Х.; Суханова, Н. И.; Сушкова, С. Н.; Сущкова, С. Н.; Суюндуков, Я. Т.; Схашок, Ф. Ю.; Сычев, В. Г.; Сыщикова, О. В.; Сябрук, О. П.; Тагивердиев, С. С.; Татлок, Д. Р.; Татлок, Р. К.; Терпелец, В. И.; Тертышная, А. В.; Титова, Т. В.; Тихонов, М. В.; Тищенко, С. А.; Трофимов, И. А.; Трофимов, С. Я.; Трофимова, Л. С.; Трубина, Н. К.; Трушков, А. В.; Турдалиев, А.; Тхакахова, А. К.; Тюрина, И. Г.; Тютюнник, Н. В.; Удовиченко, С. В.; Фатеев, А. И.; Федоров, Ю. А.; Фенева, Н. В.; Филимончук, Я. С.; Фисенко, Е. В.; Хазарьян, В. Э.; Хазиев, Ф. Х.; Хайдапова, Д. Д.; Хаматшин, А. М.; Хижняк, С. В.; Хоружая, Д. О.; Хохлова, О. С.; Цапко, Ю. Л.; Цигичко, А. А.; Цомбуева, Б. В.; Цытрон, Г. С.; Чабан, В. И.; Чаплыгин, В. А.; Чебанова, В. В.; Чевердин, Ю. И.; Чендев, Ю. Г.; Черепухина, И. В.; Чернокалова, Е. В.; Черный, С. Г.; Чернышева, Я.; Честнова, В. В.; Чупрова, В. В.; Шабанова, И. В.; Шамшурина, Е. Н.; Шаповалова, О. П.; Швец, Т. В.; Шевчук, М. В.; Шеин, Е. В.; Шерстнев, А. К.; Шеуджен, А. Х.; Шимель, В. В.; Шиндлер, У.; А. А., (Мл. ); Шипкова, Г. В.; Шишков, В. А.; Шпедт, А. А.; Шульгина, С. В.; Шхапацев, А. К.; Щеглов, Д. И.; Щербаков, А. С.; Щербаков, А. П.; Эрлих, В. Р.; Юдина, Н. В.; Юлдашев, Г.; Юферова, П. С.; Яковлева, Е. П.; Ярославцев, М. В.
Other creators: Казеев, К. Ш.
Imprint: Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: международная конференция; научная конференция; чернозем; современное состояние
Document type: Tutorial
File type: HTML
28723
Creators: Абрамян, А. В.; Абрамян, М. Э.; Агарков, Ю. В.; Агибалов, О. И.; Айдаркин, Е. К.; Айдаркина, М. Е.; Алгазинов, Э. К.; Александров, П. В.; Андреева, Е. М.; Атрощенко, Е. А.; Бавин, В. В.; Белоус, М. А.; Березовский, А. Н.; Богомолов, А. А.; Борзов, П. А.; Бородаенко, Р. Г.; Боярова, Е. Ю.; Брагилевский, В. Н.; Брехачева, А. И.; Букатов, А. А.; Ваарман, В. В.; Васильева, А. А.; Волобуев, А. А.; Воронцов, А. А.; Газизов, А. Р.; Гармашов, С. И.; Германовский, С. С.; Головченко, О. В.; Горбунова, М. О.; Горгорова, В. В.; Грищенко, Л. П.; Губская, Г. Н.; Губская, Н. В.; Губский, Д. С.; Даниелян, А. С.; Даниелян, С. С.; Демяненко, Я. М.; Деундяк, В. М.; Долгополов, В. А.; Должикова, Ю. Г.; Донченко, Е. Н.; Доценко, И. Б.; Драпеза, И. А.; Драч, А. Н.; Дубинин, А. С.; Дударева, Е. П.; Дуймакаев, Ш. И.; Думбай, В. Н.; Евдокимова, И. В.; Евдокимова, Н. А.; Евсюкова, О. В.; Егоров, И. Н.; Егоров, Н. Я.; Егорова, С. И.; Ежова, О. А.; Ерусалимский, Я. М.; Ершова, А. В.; Жаринов, С. А.; Жегуло, Е. В.; Желтышев, Д. А.; Жмайлов, Б. Б.; Зайцев, Н. Д.; Заруцкий, С. А.; Заставной, Б. А.; Зеленина, Н. А.; Земляков, В. В.; Землянухина, Л. Н.; Золотарёв, А. А.; Иванов, И. Г.; Иванова, И. А.; Казарников, А. В.; Калашникова, Т. Г.; Карякин, М. И.; Киселев, П. В.; Клаус, Н. Г.; Клунникова, Ю. В.; Коваленко, М. И.; Коваль, А. С.; Ковальская, С. Н.; Колесникова, А. Д.; Колоскова, С. Е.; Комов, Р. Ю.; Копелиович, М. В.; Котов, Э. М.; Кошелев, Н. А.; Кравченко, П. П.; Криворучко, А. В.; Крукиер, Л. А.; Кряквина, Л. Н.; Кубанова, К. А.; Кузнецов, А. В.; Кузнецов, В. Ю.; Кузнецова, Е. М.; Кузнецова, И. С.; Кузнецова, Т. К.; Куйдина, Е. И.; Куликова, И. В.; Кундупьян, О. Л.; Кундупьян, Ю. Л.; Куприянов, И. В.; Курбатова, Н. В.; Курилина, Л. А.; Кучма, А. А.; Лазарева, С. А.; Лампрехт, Р. Р.; Латуш, Е. Л.; Лашко, И.; Лебедев, А. Г.; Левченко, С. В.; Лешкевич, Т. Г.; Личманенко, А. С.; Лошкарёв, И. В.; Лукьянов, Г. А.; Лысенко, И. Е.; Лысенко, С. А.; Мазурицкий, М. И.; Малеванный, М. С.; Малышевский, В. С.; Мальков, С. Б.; Мамай, И. В.; Марахтанов, А. Г.; Машкина, С. В.; Милованова, В. В.; Милованова, Г. А.; Милованова, Т. А.; Михайличенко, В. Н.; Михалкович, С. С.; Моисеенко, С. И.; Моргоев, М. Г.; Муженская, А. Г.; Муравицкая, Д. В.; Муратова, Г. В.; Надолин, Д. К.; Надолин, К. А.; Насадкина, О. Ю.; Наседкин, А. В.; Наседкина, А. А.; Наумова, Ю. А.; Нижевенко, Т. В.; Носко, В. И.; Орешко, Е.; Павловская, М. А.; Пак, М. И.; Пантелюк, П. А.; Пасенчук, А. А.; Петрушан, М. В.; Пивоварова, Н. С.; Пирская, Л. В.; Плетняков, В. А.; Полковникова, Н. А.; Попкова, Е. А.; Попов, А. В.; Потькало, М. В.; Прохорова, Н. Г.; Пшегусова, Г. С.; Пыхалов, А. В.; Ревенко, А. Ф.; Ревина, С. В.; Ревякина, А. В.; Романченко, Г. Н.; Румянцев, А. Н.; Румянцева, Т. Г.; Рязанов, А. В.; Салтыкова, Н. Н.; Сантылова, Л. И.; Свирякин, Д. Б.; Сеймовский, Г. П.; Семергей, И. В.; Семергей, С. В.; Сивоконь, Е. Е.; Синявский, Г. П.; Скляров, О. В.; Соловьев, В. В.; Сотникова, О. П.; Старостин, А. Н.; Степанов, А. И.; Столярова, А. А.; Сторожко, Р.; Сурнин, В. И.; Сычев, А. В.; Талпа, Б. В.; Таранова, М. А.; Тимошенко, П. Е.; Тимошенкова, М. В.; Тищенко, А. А.; Ткачева, Л. А.; Тополов, В. Ю.; Трофимчук, А. М.; Тухикян, К. В.; Тышлангов, Д. А.; Тюрина, М. Н.; Уколов, Д. А.; Усачева, Т. А.; Устименко, Н. М.; Файн, Е. Я.; Файн, М. Б.; Федик, Н. С.; Фомин, Г. В.; Фомина, А. С.; Фоминых, М. С.; Фотина, Е. В.; Хаишбашев, А. В.; Хаишбашев, В. А.; Целых, А. Н.; Цывенкова, О. А.; Чеботарев, Г. Д.; Чердынцева, М. И.; Чернявская, И. А.; Чикин, А. Л.; Чикина, Л. Г.; Числова, А. С.; Чичерина, К. С.; Чувандейкина, А. Д.; Чумаченко, Т. И; Шабас, И. Н.; Шепелев, А. Н.; Щербакова, К. В.; Щербина, А. В.; Щербина, Д. Н.; Юрин, О. И.; Ячменева, Н. Н.; Schut, J.
Imprint: Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2014
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: информационные технологии; развитие; перспективы
Document type: Tutorial
File type: HTML
28724
Creators: Абубакаров, А. Г.; Авакян, Л. А.; Акопьян, В. А.; Алешин, В. А.; Алиев, И. М.; Амиров, А. А.; Ананьева, Е. В.; Андрюшин, К. П.; Андрюшина, И. Н.; Ахматов, Х. С. -Х.; Бакмаев, А. Г.; Баранова, Е. В.; Бауэр, Т. В.; Белый, В. А.; Беркович, А. Е.; Богатин, А. С.; Богомолов, А. С.; Болдырев, Н. А.; Бородин, В. З.; Брыль, О. Е.; Бугаев, Л. А.; Бураева, Е. А.; Буш, А. А.; Бычков, И. В.; Вербенко, И. А.; Власенко, В. Г.; Гаджиев, Г. Г.; Гауль, А.; Гегузина, Г. А.; Гендзелевская, А. А.; Голованова, А. А.; Головатый, С. Е.; Гофман, В. Р.; Гриднев, С. А.; Гуглев, К. А.; Гутерман, В. Е.; Гуфан, М. А.; Гуфан, Ю. М.; Дельмиханов, Р. Р.; Дергачева, Е. В.; Дмитриев, В. П.; Дмитриев, Ю. Ю.; Дудкина, С. И.; Еремкин, В. В.; Ефимов, А. В.; Ефремова, П. В.; Залетов, В. Г.; Заставной, А. В.; Захаров, Ю. Н.; Зацаринный, А. П.; Зубавичус, Я. В.; Илюшин, А. С.; Кабиров, Ю. В.; Калгин, А. В.; Калинчук, В. В.; Каллаев, С. Н.; Каменцев, В. П.; Камилов, И. К.; Карюков, Е. В.; Козаков, А. Т.; Козинкин, А. В.; Козлова, М. Н.; Константинов, Г. М.; Константинова, Я. Б.; Королева, М. С.; Король, В. М.; Кравцова, Н. Е.; Кравчук, К. С.; Крамаров, Ю. А.; Крыштоп, В. Г.; Кубрин, С. П.; Кудрявцев, Ю. А.; Кузнецов, В. Г.; Кузнецова, Ю. В.; Куприянов, М. Ф.; Кушнарева, А. В.; Леви, Г. Ю.; Леви, М. О.; Левчук, А. А.; Левчук, А. Г.; Лисицын, В. С.; Луговая, М. А.; Лунина, М. Л.; Лутохин, А. Г.; Луценко, Э. К.; Магомадов, Р. М.; Магомедов, М. -Р. М.; Макаровский, Н. В.; Макарьев, В. И.; Максимова, А. В.; Малицкая, М. А.; Малыхин, А. Ю.; Малышевский, В. С.; Малышкина, О. В.; Мальцев, Ю. Ф.; Манджиева, С. С.; Мараховский, М. А.; Марков, А. В.; Маштыкова, Л. Ю.; Минкина, Т. М.; Мирошниченко, Н. Н.; Митаров, Р. Г.; Михейкин, А. С.; Михейкина, Е. Б.; Нагаенко, А. В.; Назаренко, А. В.; Назаренко, О. Г.; Науменко, А. А.; Нестеров, А. А.; Нефедов, В. С.; Никольский, А. В.; Омаров, З. М.; Павелко, А. А.; Павленко, А. В.; Павлов, Д. А.; Панич, А. А.; Панич, А. Е.; Панченко, Е. М.; Паринов, И. А.; Пащенко, А. С.; Педько, Б. Б.; Петров, И. Д.; Петрович, Э. В.; Пийр, И. В.; Писковой, В. А.; Подсухина, С. С.; Попков, О. В.; Прядченко, В. В.; Раевская, С. И.; Раевский, И. П.; Разумовская, О. Н.; Резниченко, А. Н.; Резниченко, Л. А.; Рожков, Е. В.; Рудская, А. Г.; Рыбянец, А. Н.; Садыков, Х. А.; Саламова, А. С.; Самойлова, В. И.; Сапожников, О. А.; Сатулова, Е. В.; Свирская, С. Н.; Сидоров, Н. В.; Симунич, И.; Ситало, Е. И.; Скрылев, А. В.; Смотраков, В. Г.; Смресжак, Б.; Срабионян, В. В.; Стасов, В. В.; Суздалев, Д. В.; Супливенко, Н.; Сухоруков, В. Л.; Сушкова, С. Н.; Таланов, В. М.; Таланов, М. В.; Теплякова, Н. А.; Тесленко, П. Ю.; Тимошенко, П. Е.; Титов, В. В.; Титов, С. В.; Торгашев, В. И.; Турик, А. В.; Тысленко, В. П.; Умхаева, З. С.; Федий, А. А.; Филиппов, С. Е.; Хакфельд, Х.; Хасбулатов, С. В.; Хольцингер, Д.; Хохлова, В. А.; Цебаев, С. Н.; Чаговец, С. В.; Чаплыгин, В. А.; Чебаненко, В. А.; Чернышов, Д. Ю.; Шабазов, Р. Р.; Шабанов, В. М.; Шаховой, Р. А.; Швецова, Н. А.; Шевцова, С. И.; Шерстнев, А. К.; Шилкина, Л. А.; Широков, В. Б.; Щербинин, С. А.; Эресманнн, А.; Юзюк, Ю. И.; Юрасов, Ю. И.; Юрков, Г. Ю.; Юсупов, Д. Ю.; Chen, H.; Chou, C. -C.; Dec, J.; Łukasiewicz, T.; Shun-Hsyung, Chang; Skulskii, R.; Yi-Yu, Bu
Other creators: Вербенко, И. А.; Павелко, А. А.; Павленко, А. В.; Резниченко, Л. А.
Imprint: Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2014
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: бессвинцовый пьезоактивный материал; физика; современное состояние; развитие
Document type: Tutorial
File type: HTML
28725
Creators: Аверкина, Е. А.; Акопов, Г. В.; Акопян, Л. С.; Алишев, Б. С.; Андронов, В. П.; Аникина, В. Г.; Анохина, Г. М.; Ануфриева, М. А.; Афанасенко, А. В.; Бабаева, Ю. Д.; Бакшутова, Е. В.; Балымова, И. В.; Батаршев, А. В.; Безумова, Л. Г.; Белова, Л. В.; Белоус, О. В.; Белоусова, С. А.; Бердников, Д. В.; Беспалов, Б. И.; Битюцкая, Е. В.; Богоявленская, Д. Б.; Большакова, А. Н.; Большакова, О. Н.; Большунова, Н. Я.; Борщевский, И. С.; Босенко, Ю. М.; Бубнова, С. С.; Будич, Н. Ю.; Бурмистрова-Савенкова, А. В.; Быкова, Н. Л.; Вавакина, Т. С.; Валуйская, Т. Л.; Верстова, М. В.; Виленская, Г. А.; Виноградская, А. И.; Воловикова, М. И.; Волочков, А. А.; Воробьева, И. В.; Галкина, Т. В.; Гаричева, Н. Е.; Голиков, Ю. Я.; Головина, Е. В.; Гончарова, О. М.; Горская, Г. Б.; Григорьева, М. В.; Гришина, Н. В.; Гущина, Т. В.; Дёмин, А. Н.; Дерманова, И. Б.; Джумагулова, Т. Н.; Диденко, Е. Н.; Дикая, Л. Г.; Достовалов, С. Г.; Елизаров, А. Н.; Ермолаева, Е. П.; Ждан, А. Н.; Журавлев, А. Л.; Зеленова, М. Е.; Зернова, Т. И.; Знаков, В. В.; Зобков, В. А.; Иванова, М. Г.; Иванченко, Г. В.; Ивашинина, Т. Б.; Индина, Т. А.; Иоголевич, Н. И.; Истомина, С. В.; Кан, Л. В.; Карпинский, К. В.; Карпов, А. В.; Кашапов, М. М.; Кибальченко, И. А.; Кимберг, А. Н.; Кирпиков, А. Р.; Климонтова, Т. А.; Ковалева, Н. А.; Ковалева, Ю. В.; Колпакова, М. Ю.; Кольцова, В. А.; Комарова, Т. К.; Коржова, Е. Ю.; Корнилов, Ю. К.; Корнилова, Т. В.; Коровкин, С. Ю.; Корсун, И. В.; Костин, А. Н.; Котова, С. А.; Красильников, И. А.; Кружкова, О. В.; Кудрявцев, В. Т.; Кузнецова, И. В.; Кукушкина, О. А.; Кулаева, Е. В.; Куликова, Т. И.; Купрейченко, А. Б.; Купченко, В. Е.; Куфтяк, Е. В.; Лазебная, Е. О.; Леонтьев, Д. А.; Лидская, Э. В.; Литвинова, А. В.; Лобков, Ю. Л.; Лузаков, А. А.; Лызь, Н. А.; Магомед-Эминов, М. Ш.; Макарьев, И. С.; Мацкевич, О. А.; Меерович, М. И.; Микляева, А. В.; Мироненко, И. А.; Моисеев, А. С.; Моросанова, В. И.; Мунхцэцэг, Мунхчулуун; Муратова, И. А.; Мустафина, Л. Ш.; Наприев, И. Л.; Нартова-Бочавер, С. К.; Некрасов, С. Д.; Няголова, М. Д.; Обознов, А. А.; Ожиганова, Г. В.; Ожигова, Л. Н.; Осипова, И. С.; Осницкий, А. К.; Падун, М. А.; Панина, Е. В.; Панов, В. И.; Панченко, Е. А.; Плетеневская, Н. Н.; Плотников, В. В.; Поварёнков, Ю. П.; Позднякова, Г. П.; Позняков, В. П.; Полутина, Н. С.; Полякова, О. О.; Попов, Л. М.; Постылякова, Ю. В.; Прохоров, А. О.; Пучкова, И. М.; Радина, Н. К.; Рассадина, С. А.; Ревенко, Ю. С.; Розевика, Я. В.; Романов, К. М.; Рубченко, А. К.; Румянцева, Т. В.; Руслина, А. О.; Рыльская, Е. А.; Рябикина, З. И.; Салихова, Н. Р.; Сапоровская, М. В.; Сарычев, С. В.; Свешникова, С. Л.; Селиванов, В. В.; Сергиенко, Е. А.; Синельникова, Е. С.; Синельникова, С. С.; Скворцова, Ю. В.; Скотникова, И. Г.; Скрипкина, Т. П.; Смехов, Ф. В.; Соболев, С. И.; Солондаев, В. К.; Сорокина, С. Е.; Степанов, Д. И.; Степанова, Л. Г.; Стольникова, О. В.; Стражкова, А. Н.; Стрелков, Ю. К.; Сутужко, В. В.; Сухих, С. А.; Тарасова, Л. Н.; Терещенко, Н. Г.; Тимофеева, Т. Б.; Тиханова, М. С.; Тихомирова, Т. Н.; Томчук, С. А.; Трощий, А. Р.; Турок, Е. М.; Тютюник, М. В.; Улько, Е. В.; Федотова, Г. Р.; Флоровский, С. Ю.; Фоменко, Г. Ю.; Харитонова, Е. В.; Харламенкова, Н. Е.; Хисамбеев, Ш. Р.; Хозяинова, Т. К.; Холодная, М. А.; Хорошун, М. Э.; Цымбалюк, А. Э.; Черникова, Т. В.; Чернышёв, А. С.; Шамионов, Р. М.; Шиповская, В. В.; Шкуричева, Н. А.; Шлыкова, Ю. Б.; Шрагина, Л. И.; Эксакусто, Т. В.; Янчукович, О. В.; Ясюкова, Л. А.
Other creators: Журавлев, А. Л.; Знаков, В. В.; Рябикина, З. И.
Imprint: Москва: Институт психологии РАН, 2008
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: личность; бытие; субъектный подход; российский психолог; мировоззренческая общность; квинтэссенция индивидуальности
Document type: Tutorial
File type: HTML
28726
Creators: Абгарова, А. О.; Абитов, И. Р.; Аболина, Н. С.; Айрапетян, Д. Р.; Алексеева, Е. М.; Алисова, Н. В.; Аллахвердов, В. М.; Алмаев, Н. А.; Аль-Батал, Т. М.; Ананьева, К. И.; Анисимов, В. Н.; Антипов, В. Н.; Антонец, В. А.; Арсеньев, Г. Н.; Артеменков, С. Л.; Артемцева, Н. Г.; Бабанин, Л. Н.; Базылевич, Т. Ф.; Баландин, И. О.; Баланёв, Д. Ю.; Балин, В. Д.; Балянин, К. Ю.; Бандурка, Т. Н.; Барабанщиков, В. А.; Барабанщикова, В. В.; Бардышевская, М. К.; Батыршина, А. Р.; Беданокова, А. К.; Безденежных, Б. Н.; Безруких, М. М.; Белопольская, Н. Л.; Белоскова, К. В.; Белугина, М. А.; Бехтерева, В. Д.; Блажнова, И. В.; Блинникова, И. В.; Большакова, К. Г.; Бомштейн, Т. В.; Бондарко, В. М.; Бугаева, Н. М.; Булгаков, А. В.; Валеева, Р. Р.; Варенышева, Е. А.; Васанов, А. Ю.; Василевская, К. Н.; Васина, В. В.; Вахрамеева, О. А.; Величковский, Б. Б.; Вершинина, Е. А.; Виленская, Г. А.; Владимиров, И. Ю.; Власова, Е. Ф.; Волков, А. И.; Волков, В. С.; Волкова, Е. В.; Воробьева, Е. В.; Ворожейкин, И. В.; Воронин, А. Н.; Воронкова, Д. В.; Воронкова, И. В.; Воронов, А. Я.; Выскочил, Н. А.; Гаврилов, В. В.; Гадельшина, Д. Ф.; Галкина, Т. В.; Гарусев, А. В.; Гасанова, Р. О.; Гершкович, В. А.; Голиков, Ю. Я.; Головина, Е. В.; Голубкова, Е. А.; Гордеева, О. В.; Горшенина, Н. В.; Горяинова, О. В.; Греченко, Т. Н.; Гринченко, Ю. В.; Гришакова, Е. М.; Гунько, Н. Е.; Гусев, А. Н.; Гусева, Е. С.; Данилова, Н. Н.; Дауэнхауэр, А.; Дауэнхауэр, И.; Дементиенко, В. В.; Демидов, А. А.; Дивеев, Д. А.; Дикая, Л. А.; Дикий, И. С.; Дозорцев, В. М.; Дорохов, В. Б.; Дробышева, Т. В.; Дудина, М. С.; Ёзинс, Д. Д.; Елизаров, С. Г.; Емельянова, С. А.; Еремина, А. Н.; Ермаков, П. Н.; Ершова, Р. В.; Ждан, А. Н.; Жегалло, А. В.; Жербер-Хуснутдинова, Л.; Зайченко, А. А.; Зароченцев, К. Д.; Захарова, О. А.; Захарченко, Д. В.; Зимачев, М. М.; Злоказова, Т. А.; Зотов, М. В.; Зотова, А. А.; Иванов, А. А.; Иванов, В. В.; Иванов, Д. Е.; Иванов, М. В.; Иванова, Л. А.; Ильясов, И. И.; Капица, М. С.; Караваева, Е. М.; Карпинская, В. Ю.; Карпов, А. Д.; Кингсеп, Ю. А.; Климова, Е. А.; Коваленко, С. М.; Коваль, В. М.; Коган, П. И.; Козлов, Д. Д.; Кокорина, В. А.; Корнев, А. В.; Корнилов, С. А.; Корнилова, Т. В.; Коровкин, С. Ю.; Костин, А. Н.; Котов, А. А.; Крылов, А. К.; Куделькина, Н. С.; Кулик, С. Д.; Куравский, Л. С.; Куракова, О. А.; Кутенев, А. В.; Лаврова, Т. П.; Лассан, Л. П.; Латанов, А. В.; Левчук, И. В.; Леонова, А. Б.; Леонтьев, Д. А.; Лосева, С. Н.; Лунякова, Е. Г.; Лупенко, Е. А.; Луцкович, В. В.; Мазилов, В. А.; Майнина, И. Н.; Макаревская, И. Г.; Макаров, А. В.; Максименко, Н. В.; Максименко, С. Д.; Малыхин, А. А.; Марголис, А. А.; Мармалюк, П. А.; Марченко, О. П.; Матвеева, А. М.; Медведева, А. С.; Меновщиков, В. Ю.; Меньшикова, Г. Я.; Митина, О. В.; Морошкина, Н. В.; Нагибина, Н. Л.; Назин, В. А.; Напольских, М. П.; Нармухамедова, Е. И.; Науменко, О. В.; Никитина, Е. А.; Новикова, М. А.; Носуленко, В. Н.; Обознов, А. А.; Одайник, А. С.; Окутин, О. Л.; Окутина, Г. Ю.; Палатник, Б. В.; Панина, С. И.; Панов, А. И.; Панфилова, А. С.; Парин, С. Б.; Пархоменко, Д. А.; Пахомов, А. П.; Перевезенцева, Е. С.; Петрович, Д. Л.; Петрукович, В. М.; Печерский, В. Г.; Печерский,; В. Г.,; Поддьяков, А. Н.; Полевая, С. А.; Польская, Н. А.; Полякова, Д. В.; Полякова, Н. В.; Попов, Л. М.; Попова, Т. А.; Причисленко, А. Г.; Пронин, С. В.; Прохоров, А. О.; Пучкова, А. Н.; Радченко, Г. С.; Радчикова, Н. П.; Разорина, Л. М.; Ревуненкова, Г. А.; Решенок, Д. Н.; Рогова, С. А.; Русалов, В. М.; Рябов, В. Б.; Савинов, Д. А.; Савченко, Т. Н.; Сайтханов, А. Ф.; Самойленко, Е. С.; Сарычев, С. В.; Свиридова, Т. А.; Северин, А. В.; Селиванов, В. В.; Сергиенко, Е. А.; Сильверсан, А. В.; Симакова, И. Н.; Синицына, М. В.; Скотникова, И. Г.; Смирнов, А. Г.; Смоленкова, Н. А.; Созинов, А. А.; Солнушкин, С. Д.; Соловьева, О. А.; Старикова, И. В.; Стромкова, Е. Г.; Субочев, П. В.; Сулейманов, Р. Ф.; Суполкина, Н. С.; Сурнина, О. Е.; Такушьян, Г.; Тархов, А. С.; Терелянская, И. В.; Терёхин, В. А.; Ткаченко, О. Н.; Торопова, А. В.; Трофимова, Е. М.; Устин, П. Н.; Уточкин, И. С.; Ушаков, Д. В.; Фёдорова, О. В.; Фокин, В. А.; Фореман, Н.; Фролова, С. В.; Халитов, Р. Г.; Хараузов, А. К.; Харитонов, А. Н.; Харламенкова, Н. Е.; Хозе, Е. Г.; Христенко, А. В.; Худяков, А. И.; Чебакова, Ю. В.; Чепа, М. -Л. А.; Черноризов, А. М.; Чернышев, А. С.; Чигринова, И. А.; Чихман, В. Н.; Чуприкова, Н. И.; Шелепин, Ю. Е.; Шендяпин, В. М.; Шехтер, Е. Д.; Шингаев, С. М.; Шляпников, В. Н.; Шпагонова, Н. Г.; Щербаков, С. В.; Юдина, Ю. Ю.; Юров, Д. И.; Юров, И. А.; Юрьев, Г. А.; Юсупов, И. М.; Юсупов, М. Г.; Яник, И. П.; Ястребцев, В. С.; Ясюкова, Л. А.; Яценко, Н. А.
Other creators: Барабанщиков, В. А.
Imprint: Москва: Институт психологии РАН, 2010
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: экспериментальная психология; российская психология; традиция; перспектива; психофизиология
Document type: Tutorial
File type: HTML
28727
Creators: Абитов, И. Р.; Акуленкова, М. В.; Александров, Ю. И.; Алексеева, Е. М.; Ананьева, К. И.; Антипов, В. Н.; Антонец, В. А.; Антонец, М. А.; Арбекова, О. А.; Артеменков, С. Л.; Атаманова, Г. И.; Атанасова, Т. В.; Афанасьев, И. А.; Ахмадуллина, Г. Н.; Базылевич, Т. Ф.; Баканов, А. С.; Бандурка, Т. Н.; Барабанщиков, В. А.; Баталова, Ю. А.; Батурина, О. С.; Бахчина, А. В.; Баяковский, Ю. М.; Безденежных, Б. Н.; Беловол, Е. В.; Белоусенко, Е. И.; Березанцева, М. С.; Беспалов, Д. В.; Бирюков, Т. В.; Бойко, О. М.; Болонкина, А. В.; Булава, А. И.; Бурмистров, С. Н.; Васанов, А. Ю.; Васильева, М. Д.; Васина, В. В.; Вахрамеева, О. А.; Верещагина, Н. В.; Ветрова, И. И.; Виленская, Г. А.; Владимиров, И. Ю.; Волкова, Е. В.; Воробьева, И. В.; Ворожейкин, И. В.; Воронин, А. Н.; Воронов, А. Я.; Выскочил, Н. А.; Галалюк, М. А.; Галимуллин, Д. З.; Галкина, Т. В.; Гарева, Н. А.; Гарусев, А. В.; Герасимова, А. С.; Герасимова, О. В.; Гершкович, В. А.; Говорин, А. С.; Головина, Г. М.; Горбунова, Е. С.; Гордеева, О. В.; Горюшина, Е. А.; Греченко, Т. Н.; Гринченко, Ю. В.; Гришакова, Е. М.; Губайдуллина, Г. Г.; Гусев, А. Н.; Данилова, Н. Н.; Демарева, В. А.; Демидов, А. А.; Дикая, Л. А.; Дикий, И. С.; Дубровский, В. Е.; Думин, П. Н.; Дюк, В. А.; Елизаров, А. Н.; Ельяшевич, А. М.; Жаурова, А. А.; Жегалло, А. В.; Жердев, И. Ю.; Жилко, М. С.; Жмыриков, А. Н.; Журкина, Е. В.; Зайцева, Ю. Е.; Запесоцкая, И. В.; Захаркин, Д. В.; Захарова, О. А.; Звездочкина, Н. В.; Зверева, Н. В.; Знаков, В. В.; Золотова, И. А.; Ибрагимова, Е. Н.; Иванова, Т. К.; Иванчей, И. И.; Казаков, В. В.; Казымаев, С. А.; Казьмина, О. Ю.; Калашников, В. В.; Калугин, А. Ю.; Кальвасер, И. Б.; Капцов, А. В.; Каращан, В. А.; Карпов, А. В.; Князева, Т. С.; Князюк, О. В.; Ковалёв, А. И.; Коваленко, А. В.; Ковальчук, А. В.; Коган, П. И.; Козлов, Д. Д.; Козырева, Н. В.; Койфман, А. Я.; Коро, Н. Р.; Коровкин, С. Ю.; Кружкова, О. В.; Крылов, А. К.; Крюков, А. Ю.; Крючкова, Т. И.; Куделькина, Н. С.; Кузнецова, М. Д.; Кулик, С. Д.; Куравский, Л. С.; Ламминпия, А. М.; Лебедева, Е. И.; Лебедь, А. А.; Левит, Л. З.; Левчук, И. Л.; Лобанов, А. П.; Лосик, Г. В.; Луковкина, А. Ю.; Лунякова, Е. Г.; Лучинина, Е. В.; Майнина, И. Н.; Макаров, А. В.; Малюченко, Н. В.; Мамина, Т. М.; Маркелов, В. И.; Маркина, Н. А.; Мартынова, М. А.; Марченко, О. П.; Матвеева, Л. В.; Меньшикова, Г. Я.; Мерзлякова, Д. Р.; Митина, О. В.; Михайлова, О. А.; Мнацаканян, Е. В.; Морозов, В. П.; Морозов, М. И.; Морошкина, Н. В.; (Козловец), А. И.; Мягченкова, М. А.; Неверов, А. Н.; Некрасова, М. М.; Низамова, Е. С.; Никишина, В. Б.; Николаева, И. А.; Носуленко, В. Н.; Орлеанский, В. К.; Орлов, А. В.; Павлова, Е. М.; Панов, В. И.; Панова, Е. В.; Панфилова, А. С.; Парин, С. Б.; Пестун, М. В.; Петраш, Е. А.; Петрович, Д. Л.; Плигина, А. М.; Погодин, В. Ю.; Поддьяков, А. Н.; Полевая, С. А.; Поминова, А. М.; Попов, Л. М.; Попова, Е. А.; Пронин, С. В.; Прохоров, А. О.; Прыгин, Г. С.; Пыжикова, Ж. В.; Радчикова, Н. П.; Райт, Д. В.; Ревина, И. А.; Рогова, С. А.; Рунова, Е. В.; Рыбаков, А. Н.; Ряжева, М. В.; Савинова, А. Д.; Савченко, Т. Н.; Садов, В. А.; Самойленко, Е. С.; Саркисян, Я. Я.; Сварник, О. Е.; Северин, А. В.; Селезнева, М. В.; Селиванова, Л. А.; Семяшкин, А. А.; Сенкевич, Ю. И.; Сильницкая, А. С.; Скотникова, И. Г.; Созинов, А. А.; Солондаев, В. К.; Стакина, Ю. М.; Старикова, И. В.; Страбыкина, Е. А.; Сумин, Д. Л.; Сумина, Е. Л.; Товуу, Н. О.; Тоневицкий, А. Г.; Управителев, Ф. А.; Уточкин, И. С.; Фаликман, М. В.; Фёдорова, О. В.; Фомина, Н. В.; Хазова, С. А.; Халитов, Р. Г.; Хараузов, А. К.; Харитонов, А. Н.; Хватов, И. А.; Цветков, О. В.; Цепцов, В. А.; Ченяков, Г. С.; Четвериков, А. А.; Чистопольская, А. В.; Шелепин, Ю. Е.; Шендяпин, В. М.; Шишалов, И. С.; Шляпников, В. Н.; Шошина, И. И.; Шпагонова, Н. Г.; Юров, И. А.; Юрьев, Г. А.; Юрьева, Н. Е.; Юсупов, И. М.; Юсупова, М. М.; Ямщинина, П. А.
Other creators: Барабанщиков, В. А.
Imprint: Москва: Институт психологии РАН, 2012
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: экспериментальный метод; психологическое знание; клиническая психология; психофизиология; когнитивная психология
Document type: Tutorial
File type: HTML
28728
Creators: Абитов, И. Р.; Алдашева, А. А.; Александров, Ю. И.; Алексеева, А. С.; Алексеева, Е. М.; Ананьева, К. И.; Антипов, В. Н.; Антоненко, А. С.; Апанович, В. В.; Аракелов, Г. Г.; Арбекова, О. А.; Артеменков, С. Л.; Артемцева, Н. Г.; Архипова, Е. А.; Ахмадуллина, Г. Н.; Бадалова, Ф. Р.; Баканов, А. С.; Бандурка, Т. Н.; Барабанов, В. М.; Барабанщиков, В. А.; Басимов, М. М.; Басюл, И. А.; Безденежных, Б. Н.; Беловол, Е. В.; Берлов, Д. Н.; Беспалов, Б. И.; Блинникова, И. В.; Борачук, О. В.; Брызгалов, Д. В.; Булава, А. И.; Бурмистров, С. Н.; Васильев, П. П.; Васина, В. В.; Вергунов, Е. Г.; Владимиров, И. Ю.; Воронин, А. Н.; Выскочил, Н. А.; Галкина, Т. В.; Гарусев, А. В.; Глебов, В. В.; Головина, Г. М.; Головина, Е. В.; Голубкова, Е. А.; Горкин, А. Г.; Греченко, Т. Н.; Григорович, С. С.; Гулимова, В. И.; Гусев, А. Н.; Дегтяренко, И. А.; Демарева, В. А.; Демидов, А. А.; Деревянко, О. И.; Дикая, Л. А.; Дикий, И. С.; Дикова, М. Д.; Добрин, А. В.; Долгорукова, А. П.; Дубровский, В. Е.; Елизаров, А. Н.; Ельникова, О. Е.; Еремина, Л. И.; Жегалло, А. В.; Жердев, И. Ю.; Запесоцкая, И. В.; Захаров, И. М.; Звёздочкина, Н. В.; Зеленова, М. Е.; Зимовщикова, Д. Г.; Знаменская, И. И.; Зорин, С. С.; Зорина, Н. В.; Ибрагимова, Е. Н.; Иванчей, И. И.; Ивлиева, Н. П.; Измалкова, А. И.; Исайчев, С. А.; Исаков, С. С.; Калугин, А. Ю.; Карицкий, И. Н.; Карпов, А. В.; Карпова, В. В.; Кибальченко, И. А.; Кисельников, А. А.; Климова, О. А.; Князева, Т. С.; Кобыльченко, В. В.; Ковалёв, А. И.; Ковалева, А. Р.; Ковязина, Т. К.; Козлова, Н. С.; Конева, Е. В.; Корниенко, А. Ф.; Корнилов, Ю. К.; Коровкин, С. Ю.; Королькова, О. А.; Кремлев, А. Е.; Куделькина, Н. С.; Кузьмичева, М. С.; Куличенкова, К. Н.; Лазарев, И. Е.; Лазарева, Н. Ю.; Лебедь, А. А.; Левит, Л. З.; Леньков, С. Л.; Леонова, А. Б.; Лободинская, Е. А.; Ломтатидзе, О. В.; Лосик, Г. В.; Лунева, А. Р.; Лупандин, В. И.; Лупенко, Е. А.; Мазилов, В. А.; Макаров, И. Н.; Мармалюк, П. А.; Марченко, О. П.; Меньшикова, Г. Я.; Меренкова, В. С.; Митрофанова, Е. Н.; Митькин, А. А.; Михайлова, О. А.; Мнацаканян, Е. В.; Мороз, О. С.; Морошкина, Н. В.; Никитина, Д. А.; Никифорова, О. С.; Никишина, В. Б.; Николаева, Е. И.; Николаева, И. А.; Никольская, А. В.; Новиков, Н. А.; Носуленко, В. Н.; Омельченко, И. Н.; Орлова, Е. М.; Осокина, Е. С.; Падурина, Е. А.; Паризе, Э.; Пелевина, В. А.; Пескова, П. А.; Пестун, М. В.; Петрович, Д. Л.; Полевая, С. А.; Попков, С. И.; Попов, Л. М.; Прохоров, А. О.; Пучкова, И. М.; Радченко, Г. С.; Рамендик, Д. М.; Ратанова, Т. А.; Ревина, И. А.; Рубцова, Н. Е.; Русак, И. И.; Сабиров, Т. Н.; Савельев, С. В.; Савинова, А. Д.; Савченко, Т. Н.; Садов, В. А.; Самойленко, Е. С.; Сварник, О. Е.; Северин, А. В.; Селезнева, М. В.; Селиванов, В. В.; Селиванова, Л. А.; Селиванова, Л. Н.; Семяшкин, А. А.; Сергеев, А. А.; Сергиенко, Е. Л.; Скороходько, К. В.; Скотникова, И. Г.; Созинов, А. А.; Соколов, А. В.; Соколов, А. Ю.; Солондаев, В. К.; Сошников, Е. А.; Спиридонов, Г. А.; Степанова, А. И.; Стоюхина, Н. Ю.; Сушков, И. Р.; Тетерева, А. О.; Титов, И. Г.; Торопова, А. В.; Тюлюпов, Ю. Ф.; Уточкин, И. С.; Фаликман, М. В.; Фахрутдинова, Л. Р.; Филиппова, Г. Г.; Филяева, О. В.; Фокин, В. А.; Фомина, Н. В.; Халитов, Р. Г.; Хараузов, А. К.; Харитонов, А. Н.; Харламенкова, Н. Е.; Хватов, И. А.; Хозе, Е. Г.; Цуканова, О. Ю.; Чернов, А. В.; Чернышев, Б. В.; Чернышева, Е. Г.; Чистова, Ю. Р.; Чистопольская, А. В.; Швец, Т. А.; Шелепин, Ю. Е.; Шендяпин, В. М.; Шпагонова, Н. Г.; Штыхина, А. В.; Шукова, Г. В.; Юматов, Е. А.; Юров, И. А.; Юрова, К. И.; Юсупов, И. М.; Языков, С. А.
Other creators: Барабанщиков, В. А.
Imprint: Москва: Институт психологии РАН, 2014
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: современная психология; естественно-научный подход; психологическое исследование; эксперимент
Document type: Tutorial
File type: HTML
28729
Creators: Janet, Walker; Kedzior, J.; prof., Dr.; Robert, Opora; Акманаева, Д. Х.; Антипова, А. А.; Аргунова, В. Н.; Аухадеева, Н. Г.; Бабушкина, О. В.; Багновская, Н. М.; Балашова, Н. А.; Барамзина, Ю. В.; Барг, А. О.; Баткаева, Е. Р.; Бекарев, А. М.; Белова, О. Р.; Белова, Т. П.; Белых, Н. Ю.; Беляев, В. А.; Бердинских, М. В.; Биренбаум, М. Я.; Бистяйкина, Д. А.; Блонин, В. А.; Богданова, Т. В.; Бокова, Э. М.; Бородатая, М. Н.; Ботева, М.; Булдакова, Ю. В.; Буфатина, А. В.; Бушкова-Шиклина, Э. В.; Бычков, С. Ю.; Вагин, Д. Ю.; Вайсбург, А. В.; Варызгина, А. А.; Венедиктова, Е. А.; Винокурова, Н. В.; Вишневский, Ю. Р.; Войтко, Г. М.; Волков, Е. Н.; Волченкова, Е. В.; Воронина, О. А.; Вылегжанина, Е. Д.; Галанина, Н. В.; Гафизова, Н. Б.; Глухова, М. Ф.; Градов, И. А.; Григорьева, И. А.; Грицай, Л. А.; Грошев, И. Л.; Грошева, Л. И.; Гусарова, М. Е.; Дзюба, Д. Н.; Дидковская, Я. В.; Дикий, А. А.; Дмитриева, А. В.; Долгова, Т. Ф.; Долибожко, А. С.; Дружинина, С. В.; Егорова, Н. Ю.; Ермаков, М. А.; Ермолаева, П. О.; Ершова, М. В.; Ершова, Н. Н.; Ефимова, И. Н.; Журавлева, И. В.; Зевахина, Ф. Р.; Зеленова, Е. В.; Зернов, Д. В.; Золотухин, В.; Зубарева, А. Н.; Зыкина, О. Ю.; Иванов, О. И.; Иванова, А. И.; Иванян, Р. Г.; Ивашиненко, Н. Н.; Ильиных, А. Е.; Исакова, И. А.; Иудин, А. А.; Казаков, М. А.; Казакова, И. Р.; Калдаре, В. П.; Каржина, Г. А.; Касаткина, Н. П.; Клепцова, С. С.; Кодина, И. Н.; Козлов, А. А.; Козлов, Д. Н.; Козлова, Т. З.; Козырева, О. А.; Козырьков, В. П.; Кокорина, О. Н.; Колесникова, О. И.; Кононенко, Р. В.; Костромичева, М. В.; Костяев, А. И.; Кошелев, А. А.; Краснова, Л. В.; Кречетова, А. О.; Круглов, Н. В.; Кудреватых, Л. П.; Кузнецова, Т. Б.; Куконков, П. И.; Куликова, А. В.; Куликова, Н. А.; Курамшев, А. В.; Курило, И. А.; Кутырев, В. А.; Кутявина, Е. Е.; Ларионова, Т. П.; Ларшина, Н. В.; Лебединцева, Е. С.; Лучинина, М. И.; Маковейчук, А. В.; Малыгина, О. И.; Мальцев, К. Г.; Мигунова, А. В.; Мингазова, Д. Р.; Митягина, Е. В.; Митякина, Л. В.; Мифтахова, А. Г.; Морозкина, С. А.; Мосунова, Л. А.; Мотовилова, Н. Ю.; Мудрецова, Н. П.; Мякишев, С. Л.; Мякишева, И. А.; Немова, О. А.; Никитина, Е. Л.; Новикова, Е. Н.; Оконская, Н. К.; Орехова, В. И.; Орлова, В. В.; Осипова, Л. Б.; Осипова, Н. В.; Осипова, О. В.; Павленко, Ю. А.; Пакина, Т. А.; Паначев, В. Д.; Панина, Г. В.; Панишева, Н. А.; Панкратова, Е. В.; Пахмутова, В. В.; Пахомова, О. М.; Певная, М. В.; Перминова, Е. Н.; Петрова, И. Э.; Плотников, М. В.; Плюснина, Т. М.; Покровская, Т. Ю.; Полухина, Е. И.; Поморова, Д. Е.; Пономарёва, В. Н.; Попель, А. А.; Попова, Е. Е.; Придатченко, М. В.; Пушина, Л. Ю.; Разина, Т. В.; Резник, Ю. М.; Рзаева, С. В.; Ростовская, Т. К.; Рудина, А. А.; Рушева, А. В.; Рыбалко, О. Н.; Рысь, Ю. И.; Рюмин, А. М.; Рябоконь, Т. Ю.; Рязанова, Е. А.; Сабитова, Н. А.; Савоцкая, А. Р.; Саевец, О. М.; Самсонова, П. М.; Саралиева, З. Х.; Саутина, Е. В.; Свадьбина, Т. В.; Свистунович, Д. С.; Сизова, И. Л.; Симанова, Н. А.; Сироткина, Е. С.; Ситников, С. В.; Ситникова, Е. Л.; Скворцова, М. Б.; Смаковская, Н. И.; Смельцова, С. В.; Смирнов, Я. О.; Солдаткин, А. Е.; Соловьева, Е. Н.; Соловьева, Т. В.; Старкова, Г. И.; Староверова, Е. В.; Степанова, П. М.; Судьин, С. А.; Сурова, Н. Ю.; Сухенко, Н. В.; Сухобская, Г. С.; Сухова, А. Н.; Сухова, Е. Н.; Терентьева, И. Н.; Трапезников, С. М.; Трофимчук, А. Г.; Тункина, К. А.; Тупицына, Н. А.; Тютюнник, С. И.; Ушакова, Я. В.; Фадеева, Т. В.; Фатхуллина, Л. З.; Федотова, Е. А.; Хамидуллина, Г. Х.; Хлебникова, О. В.; Ходырева, Е. А.; Цалко, Е. О.; Цветкова, Б. Л.; Челнокова, Н. Ю.; Чернышева, Н. В.; Черствая, О. Е.; Чилипенок, Ю. Ю.; Чичерин, Л. П.; Шадрина, Т. В.; Шакурова, А. В.; Шамкова, С. В.; Шангин, Н. В.; Шаньшерова, Т. В.; Шевченко, С. Ю.; Шестакова, Н. Н.; Шех, Т. В.; Шибаева, Н.; Шинкаренко, Е. А.; Ширяева, Н. В.; Шкерин, А. В.; Шувалова, Т. З.; Щеклеина, С. Н.; Щекотуров, А. В.; Эрзина, И. Ю.; Яровикова, Ю. А.
Other creators: Саралиева, З. Х.
Imprint: Киров: Вятский государственный гуманитарный университет, 2011
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: молодежь; регион; миграция; социальное самочувствие; кадровая политика; экономическая мобильность
Document type: Tutorial
File type: HTML
28730
Creators: Абабков, В. А.; Абрамова, М. А.; Авдеева, Т. Г.; Агеева, Л. Г.; Адмакина, Т. А.; Азарёнок, Н. В.; Алдошина, М. И.; Аликина, Е. Л.; Алпатова, Н. С.; Амелькина, А. И.; Аншакова, В. В.; Апанасенко, О. Н.; Арзибеков, А. Г.; Арзикулов, А. Ш.; Арипова, Г. Ш.; Артемьева, Т. И.; Асеева, А. Д.; Асеева, А. Л.; Баз, Л. Л.; Барбитова, А. Д.; Баринова, Т. М.; Батура, И. Н.; Батырова, Л. Х.; Башинова, С. Н.; Безбородова, Н. Я.; Белевцова, В. О.; Беломестнова, Н. В.; Березина, Ю. Ю.; Бессчетнова, О. В.; Бефани, А. А.; Билецкая, М. П.; Благодырь, Е. М.; Блинова, М. Г.; Блок, О. Г.; Блохин, В. Н.; Блюм, А. И.; Бойчук, Ю. Д.; Больдюсова, Ю. С.; Бондарук, А. И.; Борзунова, Е. Н.; Борисова, И. В.; Борисова, Н. В.; Боровцова, М. С.; Бородаева, Г. Г.; Бояк, Т. Н.; Бояринцева, А. В.; Бражникова, А. Н.; Брындин, Е. Г.; Бузулуцкая, Т. М.; Букина, Ж. Ж.; Бурлакова, М. И.; Бутримова, О. И.; Бязрова, Т. Т.; Васильев, Г. Н.; Васильева, С. В.; Васильева, С. Н.; Васильева, Т. Н.; Васильченко, О. Н.; Васина, А. Н.; Верещагина, Н. В.; Весёлкина, Е. А.; Веселова, Т. В.; Весова, В. Ю.; Визер, В. Г.; Вислова, А. Д.; Володина, Ю. А.; Волчок, В. П.; Воробьева, О. В.; Гайворонская, А. А.; Гасымова, П. В.; Голикова, И. А.; Горбунова, С. Б.; Городнова, М. Ю.; Гостев, А. А.; Грибкова, О. В.; Грицай, Л. А.; Грицюк, Н. А.; Гуляева, Л. А.; Данилова, К. С.; Данилова, Т. Н.; Дёгтева, Я. Н.; Дегтярёва, И. И.; Делова, Л. А.; Демидова, И. В.; Дереча, И. И.; Дидук, И. А.; Добросельский, П. В.; Долгополова, И. В.; Долова, Т. А.; Доможиров, В. И.; Донская, М. В.; Досова, А. О.; Дренева, В. В.; Дроздова, М. А.; Дронова, Е. Н.; Дрыгина, Е. Н.; Евдокимова, Ю. Г.; Елизаров, А. Н.; Емельянович, И. Н.; Ермакова, Е. А.; Жаназарова, З. Ж.; Жарылкасынова, Г. Ж.; Жигэу, Е. И.; Жукова, Н. В.; Жуковский, И. В.; Зайченко, В. П.; Заяц, О. В.; Звягинцева, Е. П.; Зимина, Н. А.; Зинина, С. М.; Зобов, А. С.; Зубова, Е. В.; Зятинина, Т. Н.; Иванова, Е. С.; Идрисова, А. А.; Идрисова, В. М.; Иксанова, Г. М.; Ильхамова, Д. И.; Ильюкевич, И. П.; Ионова, В. В.; Ионова, Е. А.; Ипполитова, Е. А.; Искандарова, Ш. А.; Исрафилова, Г. Ю.; Истратова, Е. А.; Кадменская, М. С.; Калачева, И. В.; Калачева, Т. С.; Калинина, Р. Р.; Капустина, З. Я.; Каранова, В. В.; Карпенко, А. Л.; Кернас, А. В.; Кипаридзе, П. В.; Кипорова, Т. В.; Кирдяшкина, Т. А.; Киржанова, Л. В.; Кирилюк, О. М.; Китова, А. И.; Кобелева, В. В.; Кобликова, Л. В.; Ковалёв, Б. П.; Ковалевская, М. Г.; Ковтунова, А. Н.; Ковтунова, О. М.; Кожевникова, О. В.; Кожина, Е. В.; Козлова, М. И.; Козлова, Т. З.; Козырева, И. Е.; Колесник, Т. О.; Коломиец, И. Л.; Колударова, С. В.; Кольцова, В. А.; Комарова, И. А.; Кондрашова, В. О.; Коповая, О. В.; Коповой, А. С.; Копытова, К. С.; Кора, Н. А.; Королева, Ю. А.; Коростелева, Ю. Е.; Костюк, А. В.; Костюченко, Е. В.; Кошкина, Н. В.; Крапивина, Л. А.; Красноярова, Л. И.; Красовская, Н. Н.; Крекова, М. В.; Кречко, Е. П.; Кропотова, И. В.; Кудрявцева, С. А.; Кузин, Е. Д.; Кузнецова, С. В.; Кузьмина, В. М.; Куликова, Н. В.; Кулько, Е. И.; Кучумова, Е. А.; Лабузова, А. И.; Лазуренко, С. Б.; Лаппо, В. В.; Ларионова, Н. В.; Левкова, Т. В.; Левкович, В. П.; Леганькова, О. В.; Летягина, С. К.; Лисютина, С. Е.; Литвиненко, О. А.; Литовка, В. А.; Логинова, Т. И.; Луговская, С. В.; Лусто, И. И.; Мазурова, Н. В.; Майсак, Н. В.; Макарова, В. А.; Макарова, И. Ю.; Маленова, А. Ю.; Малич, И. В.; Мальцева, О. Е.; Мансурова, Т. А.; Масаева, З. В.; Матвеева, С. П.; Махаманова, М. Н.; Маховская, О. И.; Машихина, Т. П.; Межевич, Н. В.; Менщикова, И. Ю.; Меньшикова, А. А.; Меркулова, Ю. А.; Месникович, С. А.; Мешкова, О. С.; Мизинова, А. В.; Миланич, Ю. М.; Миночкина, А. С.; Минуллина, А. Ф.; Миронов, Л. М.; Митрушина, Н. А.; Михайлова, Е. А.; Михайлова, О. Ю.; Мичурина, С. В.; Мишина, М. М.; Молчанова, Т. В.; Морозова, В. С.; Москвичёва, Н. Л.; Мочалов, А. В.; Мурашко, Е. А.; Мусатова, С. С.; Наговец, Л. Ю.; Нагорнова, Н. А.; Невельская-Гордеева, Е. П.; Неделько, Н. В.; Нелин, Е. В.; Немировская, Н. Н.; Нигманов, С. У.; Никоненко, Л. В.; Никулина, Д. С.; Новикова, Г. В.; Новикова, Т. О.; Новолокина, М. И.; Ноздрунова, Е. Н.; Нуцкова, Е. В.; Овчаренко, С. А.; Одинцова, М. А.; Олифирович, Н. И.; Омарова, П. О.; Орлова, Г. В.; Островерхова, О. И.; Павловская, О. В.; Палибина, А. С.; Пальцева, С. Н.; Панина, Г. В.; Пастухова, М. В.; Пацакула, И. И.; Пацукевич, О. В.; Пилишина, А. В.; Пичугин, С. С.; Плющ, И. В.; Подповетная, Ю. В.; Пожалова, Т. В.; Полежаев, Д. В.; Полишко, Я. И.; Полканова, Ю. А.; Полунина, И. А.; Поляков, А. В.; Полякова, И. В.; Понарина, К. А.; Попова, А. Х.; Потапенко, Е. О.; Потапова, В. В.; Прилепко, Ю. В.; Прокофьева, О. О.; Прокушева, А. С.; Проневская, И. В.; Протасова, О. С.; Александр, (Половинкин); Олег, (Безруких); Пузыренко, Я. В.; Пьянов, А. И.; Радина, Н. К.; Рамазанова, Л. Я.; Рауфов, А. А.; Рогова, С. А.; Рубис, Л. Г.; Рудакова, Е. М.; Румянцева, Т. П.; Ручкин, А. В.; Рыжих, И. П.; Савеньшева, С. С.; Салимгариева, Л. С.; Самойлов, М. Г.; Самошкина, И. С.; Самошкина, Л. Н.; Сафонова, Т. В.; Сахаров, В. А.; Сахарова, Л. Г.; Саяпина, А. С.; Свешников, С. Ю.; Свистунова, Е. В.; Селезнёв, А. А.; Семакова, Е. В.; Семенов, В. Е.; Семенова, В. Э.; Семенова, Е. А.; Семенова, Л. Э.; Семенова, Т. И.; Сидоренко, О. А.; Сидоренко, О. Ю.; Сироткина, Е. С.; Ситников, В. Л.; Слотин, В. Е.; Слотина, Н. Н.; Сманцер, А. П.; Смолярчук, И. В.; Соколовская, И. Э.; Соловьева, С. В.; Сорокин, В. М.; Сороков, Д. Г.; Спирин, С. В.; Сташкова, Т. Н.; Стюфляева, Н. В.; Султанова, А. С.; Томина, Т. С.; Тавризова, Ю. М.; Таланов, С. Л.; Теплова, А. Б.; Тимашева, М. Р.; Ткаченко, В. Е.; Токарева, Ю. А.; Токарская, Л. В.; Тошева, И. И.; Тратинко, Т. В.; Трофимчук, А. Г.; Трущелёва, А. В.; Тухтаева, Х. Х.; Уварова, О. Н.; Умарова, М. А.; Усачева, И. В.; Усольцева, И. В.; Фатхуллина, Л. З.; Федоркова, И. Р.; Федорычев, И. С.; Федотенко, И. Л.; Филатова, Д. Ф.; Филинкова, Е. Б.; Фокина, Е. В.; Хакимова, Л. Т.; Харитонова, Е. В.; Хмелева, О. Г.; Хоанг, Т. Т.; Хюппенен, О. А.; Цветкова, В. А.; Целуйко, В. М.; Чайкина, Ж. В.; Часовская, Л. А.; Чаусова, Ю. А.; Чекмарев, М. В.; Челышева, И. В.; Чепайкина, А. С.; Черданцева, А. С.; Чеченова, Т. Е.; Чижова, В. Ф.; Чугунова, Э. И.; Чулкова, М. А.; Шабалина, Е. П.; Шабас, С. Г.; Шалагинова, К. С.; Шанин, С. В.; Шаповалова, В. С.; Шаров, А. В.; Шашина, И. А.; Шелемехова, М. С.; Шельшакова, Н. Н.; Шинина, Т. В.; Шрейбер, Т. В.; Шубницына, Т. В.; Шумская, К. В.; Эйдемиллер, Э. Г.; Югфельд, А. С.; Якименко, О. А.; Якина, Л. А.; Яндрова, Ю. В.; Ясева, Н. Ю.; Ящук, С. Л.
Other creators: Кольцова, В. А.
Imprint: Москва: Институт психологии РАН, 2013
Collection: ЭБС "IPRbooks"
Subjects: семья; семейное воспитание; сознательное родительство; психотерапия
Document type: Tutorial
File type: HTML
Documents found: 28 730

Yandex Logo Search was performed using the Yandex.Server
 
Creators
 
Scientific adviser
 
Organization
 
Publication year
 
Collection
 
Subjects
 
Document type
 
Level of education
 
Speciality code (FGOS)
 
Speciality code (OKSO)
 
Speciality code (OKSVNK)
 
Speciality group (FGOS)
 
Speciality group (OKSO)
 
Speciality group (OKSVNK)
 
Language
 
Journal/newspaper