TumSU
Electronic Library

     

Details

Табеев, Т. П. Өндірістік экономика бойынша практикум / Т. П. Табеев. — Өндірістік экономика бойынша практикум, 2025-03-11. — Электрон. дан. (1 файл). — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2018 — 142 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 11.03.2025 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/93739.html>.

Record create date: 4/1/2021

Subject: экономика; промышленность; производство; калькуляция; товар; прибыль; инновации

UDC: 330.3

LBC: 65.29

Allowed Actions: View

Annotation

Практикумда өндірістік экономиканың теоретикалық негізі өндіріс және өндірістік күштер мазмұны, негізгі қорлары мен айналым қорлары жайында, еңбек ресурстары мен оны ұйымдастыру, еңбекақы жүйесі, шығын және пайда, тиімділік түсініктері, құн, баға, инновация қызметтері қарастырылады. Өндірістік теория тұжырымдары арқылы практикада жиі кездесетін мәселелерді шешу әдістері формулалар арқылы айқындалды. Арнайы мысалдары ретінде есеп шығару үлгілері және өзіндік жұмыстары берілді. Кітапты жоғары оқу орындарында көмекші оқу құралы ретінде кәсіпорын экономикасы және инновациялық кәсіпкерлік пәндерінен пайдалануға болады.

Usage statistics

stat Access count: 1
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics