TumSU
Electronic Library

     

Details

Варфаламеева, Т. Б. Сямейныя абрады і звычаі / Т. Б. Варфаламеева. — Сямейныя абрады і звычаі, 2023-01-20. — Электрон. дан. (1 файл). — Минск: Вышэйшая школа, 2017 — 720 с. — Гарантированный срок размещения в ЭБС до 20.01.2023 (автопролонгация). — Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR BOOKS. — Текст. — электронный. — <URL:http://www.iprbookshop.ru/90830.html>.

Record create date: 4/1/2021

Subject: семья; обряд; обычай; традиция; Беларусь; свадебная песня

UDC: 392

LBC: 63.5

Allowed Actions: View

Annotation

Прапануемае навукова-папулярнае выданне прысвечана сучаснаму стану трыяды абрадаў жыццёвага цыкла – радзінам, вяселлю, пахаванню. Найважнейшыя пераломныя моманты ў жыцці чалавека раскрываюцца як сукупнасць вузкалакальных традыцый, што, з аднаго боку, дае дэталёвае ўяўленне аб разнастайнасці кожнага абраду ва ўсіх гісторыка-этнаграфічных рэгіёнах Беларусі, з другога – сведчыць пра генетычную еднасць сямейна-абрадавых традыцый беларусаў. Выданне ілюстравана фатаграфічнымі і нотнымі матэрыяламі. Электронны дадатак змяшчае вясельныя песні, запісаныя ад лепшых аўтэнтычных знаўцаў песенных традыцый. Для шырокага кола чытачоў, зацікаўленых беларускім традыцыйным мастацтвам.

Usage statistics

stat Access count: 1
Last 30 days: 0
Detailed usage statistics